Fontes Iuris 2022/4

Bevezető

  • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

  • Interjú Szilágyi János Edével, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetőjével (5)

Tanulmányok

Közjog

  • Molnár Csaba: Alapjogi kalandozások a Tízparancsolat alapján – szemelvények az Alkotmánybíróság gyakorlatából (8)

Büntetőjog

  • Bujdos Iván Ákos: A gondatlan elkövetés új formája? A súlyos gondatlansg büntetőjogi fogalomként való értelmezésének kihívásai az európai uniós jogalkotási aktusok körében (17)

Magánjog

  • Szilágyi Gábor: A bitorlás jogintézményének megjelenése és lehetősége az iparjogvédelem körében I. (24)

Európai és nemzetközi jog

  • Kárpáti Péter: A perfinanszírozás egyes kérdései a nemzetközi válaszott bírósági eljárásokban (37)

Jogértelmezés (45)

Konferencia-összefoglaló

  • Salgó László Péter, Grósz-Wilhelm Nikolett: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény megalkotásához vezető út – a hatósági eljárásjog kodifikációjának története (48)

Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (54)