Gazdaság és Jog 2023/1-2

Tanulmányok

 • Pázmándi Kinga: Jogról és gazdaságról a Sárközy-életmű apropóján (3)
 • Vékás Lajos: Sárközy Tamás a társadalomtudós (9)
 • Görög Márta: „Valami mocorog a felszín alatt” – Tézis, antitézis és szintézis a személyiségi jog területén (14)
 • Gál Judit: Nyilvántartási rendszerek új utakon – a jogi személyek nyilvántartásáról (20)
 • Csehi Zoltán: Sárközy Tamás – A jogi személy elméletének és gyakorlatának megújítója (24)
 • Szikora Veronika: Önkéntesből kötelező – látlelet a vállalati társadalmi felelősségvállalás térhódításáról (32)
 • Miskolczi Bodnár Péter: Kógencia és diszpozitivitás a szerződési jogban (41)
 • Fábián Ferenc: A „szoc. vállalat” és ami benne volt (47)
 • Bodzási Balázs: A társasági jogi korlátolt felelősség kialakulása és gazdasági szerepe (50)
 • Nagy Csongor István: A Brüsszel I. rendelet és a fizetésképtelenségi rendelet a magyar bíróságok gyakorlatában (59)
 • Sárközy Szabolcs: Gondolatok a testületi ügyvezetés, valamint az fb. tagjainak döntéshozatal során tanúsított „passzivitásával” összefüggő felelősségi kérdésekről (68)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2021/7-8

 • Boóc Ádám: A svájci nemzetközi választottbírósági eljárási szabályok módosításáról (1)
 • Nochta Tibor: A részvényátruházás néhány fontos kérdéséről (7)
 • Leszkoven László: Az elővásárlási jogról – újra, de vélhetően nem utoljára (12)
 • Pribula László: Fellebbezési jog a jogi személy határozatai végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet elutasító végzés ellen (19)
 • Verebics János: Új intézmény fizetésképtelenségi jogunkban: a veszélyhelyzeti reorganizáció (24)
 • Bihari Erika, Szikora Veronika: A beruházásvédelem kereszteződései – Az Európai Unió beruházáspolitikája az Achmea-ügy apropóján (30)
 • Lakatos Mária: Kereszttűzben – Válaszút előtt a transzferárazás. Gondolatok a nemzetközi adózás egyes kérdéseiről (38)
 • Hideg Mihály István: A verseny mögötti erők (44)
 • Ambrus István: Molnár Erzsébet A gazdálkodó szervezet vezetőjének speciális büntetőjogi felelőssége című könyvéről (48)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: A gazdasági társaságok egyes szabályainak változása a Polgári Törvénykönyv módosítása után (51)
 • Gál Judit: A megszűnt jogi személy vagyontárgyának sorsa (54)

Gazdaság és Jog 2020/11-12

 • Verebics János: „És még mi adtunk magának Kossuth-díjat” – Sárközy Tamás és az 1988-as társasági törvény születése (2)
 • Wellmann György: Néhány jogértelmezési kérdés a Ptk. kötelmi jogi könyvéből (10)
 • Gellén Klára: A modern üzleti piactér – az online platform szabályozása az Európai Unióban (16)
 • Szikora Veronika: Profitoptimalizálás, illetve fenntarthatóság – elérhető-e jogi eszközökkel az egyensúly (20)
 • Nochta Tibor: A társasági jogviszonyok sokszínűségéről – összefüggésekről és elhatárolásokról (25)
 • Bodzási Balázs: A fizetésképtelenségi jog újraszabályozása során felmerülő főbb kérdések, különös tekintettel a polgári jogi felelősségre (31)
 • Leszkoven László: A generálkauzulákról – a jóerkölcsbe ütköző szerződések semmissége kapcsán (40)
 • Vezekényi Ursula: A diszpozitivitás és kógencia kérdésköre a társasági jogi szabályozásban (44)
 • Gál Judit: A jogi személyek egységes nyilvántartásáról (48)
 • Balog Lajosné: Bepillantás a választottbírósági ítéletek érvénytelenítésének bírósági gyakorlatába (54)
 • Zsohár András, Orosz Sándor: A társasági jog és a földjog egyes kérdései (61)
 • Sárközy Szabolcs: Gondolatok a felügyelőbizottság tagjai részére adható, illetve általuk kérhető felmentvényről (69)
 • Pázmándi Kinga: A jogi értelemben vett fogyasztókép átformálódásáról, azaz mit üzem a viselkedési közgazdaságtan a jogi beavatkozás paradigmájáról (73)