Világtörténet 2022/2

 • Murber Ibolya: Egy határváltozás dimenziói. Az osztrák-magyar határvidék száz évvel ezelőtt (175)

Tanulmányok

 • Székely Tamás: Vihar előtti csend? Nyugat-Magyarország a dualizmus korában (185)
 • Murber Ibolya: Az osztrák-magyar határvita gazdasági aspektusai az első világháború után (207)
 • Nagy Adrienn: Fekete éjszakában az éjszaka feketézői. Csempészek mindennapjai a nyugati határsávban, 1918-1922 (225)
 • Kalocsai Péter: A nyugat-magyarországi közlekedési hálózat változásai a trianoni békeszerződés következtében (241)
 • Bakó Balázs: A trianoni béke hatása a katolikus egyházkormányzatra a Nyugat-dunántúlon (269)
 • Agg Richárd: A korabeli magyar sajtó érvei Nyugat-Magyarország megtartása mellett (285)
 • Jankó Ferenc: Csikóhal és darázsderék. Burgenland térképezett földrajza (301)
 • Törő László Dávid: Határváros egy vitatott hovatartozású térségben. Történeti viták Sopron múltjáról a két világháború között (325)
 • Tóth Imre: Mítosz és valóság. Sopron hűsége a 20. századi (emlékezet)politikában (345)

Szemle

 • Horváth N. Zsolt: Hétköznapok a határviták árnyékában (361)
 • Révész Tamás: Új határ az Alpokalján (364)
 • Szabó Bálint: Megalkotni és megismerni. Burgenland földrajzának kezdetei (367)

Aetas 2022/1

Tanulmányok

 • Ugrai János: Protestáns lelkészek, tanárok, tanítók. A különválás strukturális feltételeinek körvonalazódása a 19. század első felében (5)
 • Sasfi Csaba: Középfokú iskolahálózat és városállomány Magyarországon 1910-ben. Az iskolai pályaválasztás szabadságfoka (21)
 • Papp Viktor: „Össze-vissza kuszálva van ismét minden párt vezéreszme nélkül”. A budapesti ügyvédi kar szervezetei és belső konfliktusai a dualizmus derekán (40)
 • Kiss Zsuzsanna: Eredmények és kudarcok éa gazdatisztek jogállásukért és érdekképviseletük szabályozásáért folytatott küzdelmében a 20. század elejéig (62)
 • Detre Katalin: A piac szerepe a magyar és a német mozdulatművészet professzionalizációjában (74)
 • Papp Barbara: „Nőkérdés” és női iránymutatás. Pályaválasztási tanácsok lányoknak a Horthy-korszakból (93)

Műhely

 • Iványi Márton: Áttekintés az ókori Dacia és a románság etnogenezisének vitájáról az első világháború előtti hosszú évszázad során (107)

Elmélet és módszer

 • Székely Tamás: A securitastól a szekuritizációig: a biztonságtörténet lehetőségei és buktatói (130)

Határainkon túl

 • „… akkor még szilárdan állt az NDK-féle szocializmus”. Beszélgetés Juliane Brandttal (A beszélgetést készítette: Deák Ágnes) (159)
 • Juliane Brandt műveinek bibliográfiája (168)
 • Juliane Brandt: „Jézus és a világháború”. A magyar protestantizmus nemzeti gondolatrendszere az első világháború idején (Fordította: Deák Ágnes) (174)

Figyelő

 • Koloh Gábor: Vándorlás-variánsok (Fata Márta: Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit. Einführungen in die Geschichtwissenshaft. Frühe Neuzeit. Band 1. Vandenhoeck & Ruprechtt, Göttingen, 2020.) (198)
 • Lévai Csaba: George Washington és a rabszolgaság kérdése (Mary V. Thompson: „The Only Unavoidable Subject of Regret”. George Washington, Slavery, and the Enslaved Community at Mount Vernon. University of Virginia Press, Charlottesville-London, 2019.) (203)

 • Számunk szerzői (209)

Századok 2021/1

A magyar államiság fordulópontjai

 • Székely Tamás: A kiegyezés mint biztonsági játszma. A dualizmus kora biztonságtörténeti perspektívából (5)
 • Egry Gábor, Izsák Anikó Borbála: A városi hitelek és az impériumváltás. Bánsági és szatmári példák (37)
 • Buzgó Gábor: A határmentiség kérdése és Nagyléta. Társadalmi és gazdasági változások egy bihari faluban Trianon után (69)

Tanulmányok

 • Neumann Tibor: Alispánválasztás a középkor végi Magyarországon (99)
 • Vitári Zsolt: A magyarországi „Német Ifjúság” működésének kezdetei. Engedélyezés, legalizálás, állami kontroll (135)

Közlemény

 • Horváth Illés: Reprezentáció és kegyesség. Luxemburgi „Szent” Zsigmond váradi temetése és emlékezete (177)

In memoriam

 • Nagy Balázs: Bak János (1929-2020) (197)

Történeti irodalom

 • Veszprémy László: János M. Bak, Géza Pálffy: Crown and Coronation in Hungary 1000-1916 A.D. (203)
 • Nagy Levente: Ovidiu-Victor Olar: La Boutique de Théophile. Les relations du patriarche de Constantinople Kyrillios Loukaris (1570-1638) ave la Réforme (206)
 • Solymosi József: Hermann Róbert (vál., s. a. r.): Görgei Artúr válogatott írásai. Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk 1848-1915 (209)
 • Vonyó József: Bartha Ákos: Bajcsy-Zsilinszky Endre. Életút és utóélet (211)
 • Czeferner Dóra: Johanna Gehmacher, Elisa Heinrich, Corinna Oesch: Käthe Schirmacher: Agitation und autobiographische Praxis zwischen radikaler Frauenbewegung und völkischer Politik (215)
 • Janek István: Popély Gyula: Felvidék 1929-1939. A második évtized csehszlovák uralom alatt (218)
 • E számunk munkatársai (223)