Belügyi Szemle 2021/8

 • Szerkesztőségi előszó (1283)

Tanulmányok

 • Hazafi Zoltán: Közszolgálati minták, modellek és trendek az Európai Unió tagállamaiban (1285)
 • Ludányi Dávid: A közszolgálati életpályák szabályozásának jogalkotói megközelítése (1309)
 • Hazafi Zoltán, Szekér Enikő: Személyügyi döntéstámogatás informatikai rendszerének bevezetése a magyar közszolgálatban (1335)
 • Malét-Szabó Erika, Balázs Katalin, Kurucz Győző, Münnich Ákos: Kompetenciarendszerek kialakítási és mérési módszertana a belügyi alkalmasságvizsgálati rendszerben (1361)
 • Malét-Szabó Erika, Takács-Fehér Mária: A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer – a tudomány válasza a rendvédelmi hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatának kihívásaira (1385)
 • Magasvári Adrienn, Szakács Édua: Pályakezdőkkel kapcsolatos kompetenciaelvárások a közszolgálatban (1411)
 • Olajos Tímea, Fodor Szilvia: Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment-rendszer tudományos megalapozása I. Tehetséges személyek a munka világában (1429)
 • Fodor Szilvia, Olajos Tímea: Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment-rendszer tudományos megalapozása II. A munkahelyi tehetségmenedzsment pszichológiai alapjai (1449)
 • Hegedűs Judit, Fibiné Babos Barbara, Szatmári Adrienn: A kompetenciafejlesztés lehetőségei a rendészetben (1469)

Könyvismertetés

 • Hertelendi Lajos: Rendszerváltozás és modernizáció a belügyi közigazgatásban (1989–1994) (1485)

Interjú

 • Dános Valér: Egymással a biztonságért (1491)