Új Magyar Közigazgatás 2022/4

Tanulmányok

  • Gyergyák Ferenc: Előszó helyett (1)
  • Tóth László: Az V. Orbán-kormány struktúrája és összetételek a végrehajtó hatalom prezidencializációja szempontjából (2)
  • Belényesi Emese: Versenyképes közigazgatás – a személyzetfejlesztés eszközeivel (12)
  • Bíró Péter: A közigazgatási szervek bírságkiszabási gyakorlata a közigazgatási bíró szemével – a mérlegelési jogkör gyakorlásának kérdései (20)
  • Dúl János: Az önkormányzati vagyonkezelésről a megyei jogú városok rendeleteinek tükrében (34)

E-közigazgatási tanulmány

  • Budai Balázs Benjámin, Kiss-Kálmán Dániel: Egy kontextusérzékeny helpfelülettel szemben támasztott követelmények (fehér könyv) (45)
  • Sántha György, Prodán-Papp Ágnes: Az adatkormányzás és az adatvezérelt kormányzás egymáshoz való viszonya (51)
  • Nyáry Gábor: Adat- és digitális kormányzás egy forrongó világban – A nyílt forrású információk növekvő szerepe a diplomáciai munkában (60)

Fórum

  • Koi Gyula: Fenntarthatóság, jogtudomány, helyi önkormányzatok (68)
  • Kelő-Máté Johanna: Urbánus legendák a közigazgatásban, avagy mítoszok ledöntése (72)
  • Molnár János, Szabó Mária Laura, Szekeres Dorottya, Tóth Szeréna: Nemzetközi adójogi csereszeminárium a kriptoeszközök személyi jövedelemadózásának kérdéseiről (83)

A közigazgatás bírósági kontrollja

  • Lehóczki Balázs, Berkes Bálint Ottó, Balogh Zsolt, Darák Péter, Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek (88)
  • Pap Márk: A vadkárfelmérési eljárással összefüggő egyes jogalkalmazási kérdések (101)

Könyvismertető

  • Koi Gyula: Recenzió a Közigazgatási jog – Különös rész című kötetről (114)
  • Tilk Péter: Szemelvények a helyi és területi közigazgatás aktuális kérdéseiről – Szamel Lajos és Ivancsics Imre emlékére (118)
  • Kurucz Ildikó: Kurázsi – Recenzió a Bátorság a politikában című kötetről (121)

2022. évi tárgymutató (125)