Médiakutató 2022/2

Újságírás

 • Bajomi-Lázár Péter: Karaktergyilkosság vagy médiabotrány: mi a különbség? (7)
 • Szabó Krisztián: Adatalapú vizuális médiatartalmak Magyarországon (15)

Populizmus

 • Tóth Tamás, Major Zsolt Balázs: Explicit és implicit populizmus. Artikulált és artikulálatlan dichotómiák a populista kommunikációs stílust vizsgáló szövegelemzésekben (37)

Új média

 • Burai Krisztina: (Ki)követés politikai okokból? Az állampolgári kurátori tevékenység vizsgálata a Facebookon a válogatottfolyam-koncepció alapján (49)

Sorozatok

 • Bánszki Kristóf: Cicamica, Böbe baba, Morzsa kutya és a szocializmus. A magyar televíziózás első szériája (65)

Kritika

 • Kékesdi-Boldog Dalma: Informális cenzúrarendszer az államszocialista Romániában Kiss Ágnes Finomhangolás című könyvéről (81)
 • Lendvai Gergely Ferenc: Mondd, ha mered – mondd, ha tudod! Gosztonyi Gergely Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig. A közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása című könyvéről (83)
 • Bene Márton: Közösségi média és politikai részvétel. Cristian Vaccari és Augusto Valeriani Outside the Bubble. Social Media and Political Participation in Western Democracies című könyvéről (85)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/4

Tanulmányok

 • Csöndes Mónika: Az okozati összefüggés megállapításának és a gyógyulási/túlélési esély elvesztésének a gyakorlata az angol common law-ban I. (193)
 • Csapucha Bernadett: A kiskorú veszélyeztetésének bűntette a jogerős ítéletek tükrében[1] – 1. rész: elkövetési magatartások, jogkövetkezmények (205)
 • Benkő Orsolya: Összecsiszolt tartalom – A „keresztény értékrend szerinti nevelés” értelmezési kerete (212)
 • Szabó Krisztián: Egy évtized a letartóztatás történetéből (223)
 • Hirtling Ibolya: Gyermekkihallgatás a büntetőeljárásban, a „Barnahus-módszer” bevezetése (235)
 • Görgényi Ilona: Az egészséges környezethez való jog érvényesülésének büntetőjogi megoldásai (243)

Szemle

 • Németh Martin: Rangsor és fiduciárius viszonyok értékelése a jog és államiság primordiális természete körében Tóth Máté Fordulat című könyvében (251)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.