Politikatudományi Szemle 2023/3

Tudománypolitika

 • Kristóf Luca: Nemzeti büszkeség vagy gazdasági hasznosság? A tudomány és a tudósok megítélése a (tudomány)politikai konfliktusok tükrében (7)

Hatalommegosztás és demokrácia

 • Antal Attila: A kivételes jogrend és a demokrácia (29)

Politikatörténet

 • Csizmadia Ervin: A kormányzati ciklusok mintázatának változásai 1990-2010. Külföldi példák és magyar váltógazdálkodási ciklus módosulása 2006-ban (55)

Pártok, pártrendszer Közép-Európában

 • Baranyai Nóra: A kelet-közép-európai etnoregionális pártok tipológiája (81)

A politikai kutatás módszertana

 • Stefkovics Ádám, Kollár Dávid, Pavalacs András: Horgonyt le! A bal-jobboldali skála érvényessége Magyarországon és egy korrekciós javaslat lehorgonyzó vinyetta-módszerrel (107)

Kitekintő

 • Papházi Viktor: el (nem) kötelezettek? A fiatalság politikai részvétele a nemzetközi politikatudományi irodalom szemszögéből (137)
 • Összefoglalók (149)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2023/2

Tanulmányok

 • Stefkovics Ádám, Szabari Vera, Batiz Kinga, Bukovics Babett, Pavalacs András, Tariska Andrea, Zenovitz Lili: Szociológiai tudástermelés Magyarországon 1971 és 2021 között. Hat társadalomtudományi folyóirat szisztematikus áttekintése (4)
 • Drjenovszky Zsófia, Sztáray Kézdy Éva: A munka és a magánélet közti egyensúly alakulása a kisgyermekkel otthon lévő apák családjában (29)
 • Németh Krisztina: Társadalmi tér, fizikai tér és habitus: elméleti csomópontok és kutatási irányok (56)
 • Brys Zoltán, Pénzes Melinda, Albert Fruzsina: A Covid19 elleni védőoltás elutasítása
  együtt élő párok körében: egy online kérdőíves vizsgálat eredményei (81)

Recenziók

 • Zsidó Bence, Bodor Péter: Digitális technológiák és adatbányászat az elnyomás szolgálatában Darren Byler: In The Camps. China’s High-Tech Penal Colony (98)

Helyesbítés

 • Ilyés Virág, Lőrincz László: Helyesbítés a Női és férfi karrierutak Magyarországon. Foglalkozási mintázatok szerepe és vezetői bérek és béregyenlőtlenségek alakulásában című tanulmányhoz (104)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2023/1

Tanulmányok

 • Gregor Anikó, Sik Endre: Szerkesztői előszó „A háztartáson belüli egyenlőtlenségek és a kapcsolati tőke” című tematikus lapszám tanulmányaihoz (4)
 • Stefkovics Ádám, Sik Endre: Párok politikai homofíliája és ennek hatása a pár jóllétére Magyarországon (6)
 • Hajdu Gábor, Sik Endre: A kapcsolatok mennyisége és a velük való elégedettség mint a szubjektív jóllét forrása (30)
 • Sik Endre, Buda Jakab: Bizalom a háztartásban (55)
 • Gregor Anikó: A társadalmi izoláltság mintázatai Európában: egy összehasonlító elemzés tanulságai (67)
 • Vigvári András: A kaláka tényleg örök? Önerős lakásépítés és a háztartási erőforrások szerepe a zártkerti lakhatás megteremtésében (94)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2021/12

Tanulmányok

 • Stefkovics Ádám: Keverni vagy nem keverni? A hibrid adatfelvételekben rejlő lehetőségek politikai témájú kérdőívek esetén (1127)
 • Gelei Andrea, Kenesei Zsófia: A beszállítók technológiai heterogenitásának hatása a megrendelő vállalat rövid és hosszú távú teljesítményére (1156)
 • Jeneiné Gerő Henriett Emese, Kincses Áron, Tóth Géza: A hazai kkv-k területi jellegzetességei válságok idején (1185)

Fórum

 • Hírek, események (1212)
 • Kiadók ajánlata (1215)

Elektronikusan elérhető itt.

Közgazdasági Szemle 2021/7-8

Az MKE 2020. évi konferenciája

Vendégszerkesztő: Köllő János

Háztartás-gazdaságtan

 • Berlinger Edina, Dobránszky-Bartus Katalin, Molnár György: Lejárt tartozások fogságában (709)
 • Keresztély Tibor, Madari Zoltán: A háztartások eltitkolt jövedelmének becslése inverz keresleti függvénnyel (736)
 • Kökény László, Stefkovics Ádám, Hortay Olivér: A szubjektív energiaszegénység mérésének problémái Magyarországon (753)

Pénzügytan

 • Dömötör Barbara, Ölvedi Tímea: A személyközi hitelezés létjogosultsága a pénzügyi közvetítésben (773)
 • Neszveda Gábor, Vágó Ákos: A likviditásnyújtás kereskedési stratégiájának hozamvizsgálata a magyar részvénypiacon (794)
 • Till Gábor: Az árfolyam-nyereség arány szerepe a német tőzsdei kereskedésben (815)

Sportmatematika

 • Csató László: Pontozási rendszerek szimulációs összehasonlítása (847)
 • Gyimesi András, Braun Erik: Van-e esélyük a feljutó csapatoknak a bennmaradásra? (863)

Könyvismertetés

 • Halm Tamás: Az Európai Unió történetének legutóbbi évtizede – integrációelméletek prizmájának fénytörésében. Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban (890)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (897)