Demográfia 2022/2-3

Tanulmányok

 • Szabó Laura: Előszó a „Roma népesedési viszonyok, 1990–2011” tematikus különszámhoz (103)
 • Szabó Laura, Spéder Zsolt: A roma népesség termékenységének összehasonlító vizsgálata négy kelet-közép-európai országban (117)
 • Spéder Zsolt: A hazai „roma kötődésű” népesség termékenységi magatartásának egyes jellemzői (Előtanulmány egy népesség-előreszámításhoz) (155)
 • Bálint Lajos: Kísérlet a roma népesség várható élettartamának meghatározására (173)
 • Durst Judit: A magyarországi alacsony képzettségű romák transznacionális migrációja, periodikus mobilitása: egy etnográfiai kutatás tanulságai Észak-Magyarországról (211)
 • Szabó Laura: Roma-nem roma vegyes párkapcsolatok és etnikai reprodukció a roma nemzetiségű nők körében Magyarországon, 1990, 2011 (235)
 • Obádovics Csilla: A magyarországi, roma kötődésű népesség előreszámítása 2050-ig (279)
 • Szerzőinknek (311)
 • Megrendelőlap (315)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológia Szemle 2021/2

Tanulmányok

 • Spéder Zsolt: Termékenységi mintaváltás – a családalapítás átalakulásának demográfiai nyomvonalai Magyarországon (4)
 • Mikó Fruzsina, Nagy Beáta: Techviselkedés a családban a kamaszok szemszögéből (30)
 • Grajczjár István, Pauló Edit: Szolidaritás járvány idején (62)
 • Neulinger Ágnes, Birtalan Ilona Liliána: Élelmiszer-igazságosság, avagy hogyan lehet igazságos az élelmiszerrendszer a termelőtől a fogyasztó asztaláig? (85)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

 • Filep Georgina, Sárosi Anna: Beszámoló a „Munkás(k)uta(táso)k a tervgazdálkodástól a vadkapitalizmus” online konferencia kerekasztal-beszélgetéseiről (108)

Elektronikus formában elérhető itt.