Börtönügyi Szemle 2024/1

Tanulmányok

 • Scheml János: A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 2024. évi módosításának előzményei és háttere – A büntetés-végrehajtási szervezet megerősödése (5)
 • Somogyvári Mihály: Az elítéltek klasszifikációja, a kategória- és kreditrendszer működési elve a 2024-ben hatályba lépő törvény alapján (15)
 • Bottyán Sándor: „Börtön TikTok” – A börtön téma megjelenése hazai és külföldi videótartalmakban (39)
 • Nagy Melitta Mónika: A vallás szerepe a női fogvatartottak mindennapjaiban – Kutatás a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (65)
 • Szabó Bálint, Bezzeg Sebastian: Országos törzsfoglalkozás a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (85)
 • Vágó Zoltán: A mintázatok jelentősége a dinamikus biztonság fogalmi rendszerében (103)

Röviden

 • Markovits Alíz: A bűn relatív és a szabadság érték (122)

Börtönügyi Szemle 2022/1

 • Csató Kornélia: Köszöntjük a 40 éves Börtönügyi Szemlét (5)

A reintegráció konferencia előadásai

 • Előszó (7)
 • Kovács Mihály: A fogvatartottak reintegrációjának bemutatása a hazai börtönügy történelmi fejlődésén keresztül. Presentation of the reintegration of prisoners through the historical development of domestic prison (9)
 • Mohácsi Zsolt: A fogvatartottak oktatása, a társadalmi visszailleszkedés támogatása. Education of detainees, support of social reintegration (27)
 • Szűcs András: A büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységes a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyész szemszögéből. The reintegration activity of the Prison Service from the perspective of the prosecutor responsible for the supervision of the legality of the execution of punishments and measures (43)
 • Sárközy István: A büntetés-végrehajtási szervezet tevékenysége az alapvető jogok biztosa megközelítésével. The activity of the Prison Service from the perspective of the Commissioner for Fundamental Rights (53)
 • Somogyvári Mihály: A kockázatelemzés keretei, valamint a szexuális bűnelkövetők kockázaelemzésének és kezelésének hazai gyakorlata. The Hungarian framework of risk analysis and the pracice of risk analysis of sex offenders and their treatment (79)
 • Muraközy Erzsébet: A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvátételi programjainak bemutatása a szabadulásra történő felkészítés jegyében. Presentation of the rehabilitation programmes of the Veszprém County Prison in preparation for release (97)

Tanulmányok

 • Böszörményi-Halász Bence: Az elektronikus információbiztonság alapvetései, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet információbiztonsági tudatosságának fejlesztési lehetőségei. Fundamentals of cyber security and opportunities for developing the information security awareness of the penitentiary organization (111)

Korábbi számok elérhetőek itt.

Belügyi Szemle 2022/1

 • Gál István László: Ma szép büntetőjogásznak lenni!” Tóth Mihály professzor úr köszöntése 70. születésnapja alkalmából (9)
 • Újévi köszöntő (13)

Tanulmányok

 • Baráth Noémi Emőke: Kutatói aranybánya? A Modus Operandi Nyilvántartás kutathatósága (17)
 • Bellavics Mária Zsóka: Bűnügyi adatgyűjtés és adatfelhasználás a klinikai profilalkotás tükrében (31)
 • Herédi István : A kiberbűncselekmények felderítésének nehézségei (47)
 • Juhász Gyöngyike: A kriminalisztikai célú adatgyűjtés, az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás jövője és kutatási lehetőségei (59)
 • Keszi Tamás, Lohner Klaudia: A hálózatelemzés elmélete és rendőrségi gyakorlata (69)
 • Bánáti Tibor: Rendőrségi adatgyűjtés és adatfelhasználása profilalkotásban (87)
 • Somogyvári Mihály: A szexuális bűnelkövetők karakterisztikája, és kezelési lehetőségei büntetés-végrehajtási keretek között (99)
 • Christián László, Erdős Ákos: A rendőri jogalkalmazás társadalmi értékelésének netnográfiai vizsgálata (119)
 • Füstös Mónika: A feljelentési hajlandóság és a rendőrségbe vetett bizalom összefüggései. Szisztematikus szakirodalmi áttekintésa Web of Science alapján (149)
 • Boda Mihály: Az igazságos háború elméletének kiterjesztése a rendészetre: történelmi és kortárs elméletek (169)
 • Dános Valér: Érdekes bűncselekmények, tanulságos nyomozások (187)
 • Hertelendi Lajos: Egy kábítószer készítésének elősegítése bűntett nyomozása és tanulságai (191)

Könyvismertetés

Németh Viktor: Hogyan döntünk? … és hogyan kellene? (201)

Interjú

Hertelendi Lajos, Hornyik Zsuzsanna: „Mesterséges intelligencia a köz szolgálatában”. Interjú Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkárral (207)

Elektronikusan elérhető itt.