Gazdaság és Jog 2022/1-2

  • Tóth András: Észszerűen az észszerű idő követelményéről versenyügyekben (3)
  • Gárdos Péter: A kodifikált szerződésátruházás (12)
  • Török Tamás: A magánjogi jogi személy tagjának kizárása (17)
  • Leszkoven László: Elővásárlási jog gyakorlása több dolog együttes eladása esetén (26)
  • Verebics János: Veszélyhelyzeti rendelkezések a Polgári Törvénykönyv jogi személyekre vonatkozó általános szabályai körében (33)
  • Miczán Péter: A jogfenntartásról a polgári perjogban (38)
  • Szánthó Péter: A fenntartói szerepvállalás változása a felsőoktatás ágazati szabályozása tükrében 842)
  • Hideg Milán István, Somogyi Georgina: Alakulóban a Toyota-csoport? Együttműködési formák a Japán autóipar területén (49)
  • Gál Judit: A közkereseti társaság és a betéti társaság megszűnésének új szabályai (52)
  • Bodor Mária: Változások a kényszertörlés szabályozásában (55)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.