Magyar Tudomány 2023/12

Magyar Nobel-díjasok, 2023

 • Duda Ernő: A hírvivő célba ért (1485)
 • Jakab Ferenc: A sikerhez vezető út tudással, kitartással és elhivatottsággal van kikövezve – Karikó Katalin Magyarország első női Nobel-díjasa (1492)
 • Varjú Katalin, Dombi Péter, Szabó Gábor: Nobel-díj az attofizikáért (1502)

Tudósfórum

2023. szeptember 19.

 • Freund Tamás elnöki köszöntőbeszéde a 2023. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak átadásán (1507)

2023. szeptember 19.

 • Tulassay Tivadar megnyitóbeszéde a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak átadásának ünnepi ülésén (1510)

2023. szeptember 19.

 • Erdei Anna zárszava a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak átadásán (1513)

Tematikus összeállítás • Fiatal Kutatók Akadémiája: A fiatal kutatók helyzete és képviselete Magyarországon • Hungarian Young Academy: The Situation and Representation of Early-Career Researchers in Hungary

Vendégszerkesztők: Kecskés Gábor, Solymosi Katalin, Wilhelm Imola

 • Kecskés Gábor, Solymosi Katalin, Wilhelm Imola: Köszöntő – vendégszerkesztői előszó (1515)
 • Solymosi Katalin: „Fiatal Akadémiák” – a fiatal kutatók részvétele a tudománypolitikában (1517)
 • Máté Ágnes: A kezdetek: anekdotikus elbeszélés a Fiatal Kutatók Akadémiájának megalakulásáról (1522)
 • Németh Brigitta, Munkácsy Balázs, Vida Zsófia Viktória, Fröhlich Georgina, Hatvani István Gábor, Tóth György, Solymosi Katalin, Máté Ágnes, Lőrincz László, Lengyel Balázs: A kezdetek: anekdotikus elbeszélés a Fiatal Kutatók Akadémiájának megalakulásáról (1529)
 • Wilhelm Imola, Dékány Éva, Hatvani István Gábor, Fröhlich Georgina, Micskei Zoltán, Pach Péter Pál, Toldy Andrea, Solymosi Katalin, Szentgáli-Tóth Boldizsár, Lengyel Balázs: A Fiatal Kutatók Akadémiájának javaslatai a magyarországi fiatal kutatók helyzetének javítására (1544)
 • Hartmann Bálint, Bálint Erika, Kovács Karolina Eszter: z ösztöndíjak és támogatások szerepe a fiatal kutatói életpálya során (1566)

Tanulmányok

 • Hetényi György: Valljuk be, mennyi mindent nem tudunk… A szarvasi földrengésekről (1575)
 • Kosztolányi György: Egy tudományág transzdiszciplináris evolúciója: klinikai genetika (1581)

Megemlékezés

 • Vékás Lajos: In memoriam Sólyom László (1942-2023) (1591)
 • Lindner Ernő: Nemzetközileg elismert tudós, egyetemi tanár, tudományszervező, politikus, generációk példaképe: 100 éve született Pungor Ernő (1594)
 • Horváth József: Emlékezés az 50 éve elhunyt Ubrizsy Gábor akadémikusra, a tudomány, a művészet és az iskolateremtés professzorára (1601)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Tibori Theodosia Timea: Izsák Éva, Szabó Pál (szerkesztők): Budapest 150 Tanulmányok a főváros jubileumára (1605)
 • L. Juhász Ilona: Kontra Miklós, Morvai Tünde (szerkesztők): DOMUS 25 (1608)

Kitekintés 2023/12

 • Gimes Júlia gondozásában (1611)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/1

Nobel-díj, 2023

 • Venetianer Pál: „… akik a legtöbb jót tették az emberiség javára”. A 2023. évi orvosi Nobel-díj nyertesei, Karikó Katalin és Drew Weissman: „A nukleozid bázisok módosításáról szóló felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a Covid19 elleni hatásos mRNS-vakcinák kifejlesztését” (3)
 • Varjú Katalin, Dombi Péter, Szabó Gábor: Az attoszekundumos tudomány születése – a 2023-as fizikai Nobel-díj (9)
 • Dékány Imre: A 2023. évi kémiai Nobel-díj: kvantumpontok a nanotechnológiában (20)
 • Masát András: Jon Fosse és a „hétköznapi misztika” (27)
 • Vörös József: A közgazdaságtan 2023. évi Nobel-díjasa: Claudia Goldin (35)

Tudósfórum

 • Freund Tamás: A művészetek gazdagítják belső világunkat, ami jótékony hatással lehet a tanulásra, az emlékezésre és a kreatív gondolkodásra (44)

Tematikus összeállítás: Küzdelem az új típusú publikációs visszaélésekkel

Vendégszerkesztő: Kollár László

 • Kollár László: Bevezető (51)
 • Kollár László, Balla Andrea, Csuka Gyöngyi, Holl András, Soós Sándor: A tudományos eredmények közlésének és értékelésének változása, a publikációkkal kapcsolatos visszaélések új formái (54)
 • Kollár László, Fésüs László, Gócza Elen, Halmai Péter, Hartmann Bálint, Holl András, Kaptay György, Lencsés Ákos, Makara B. Gábor, Monok István, Péli Gábor, Sepsi Enikő, Soós Sándor, Tausz Katalin, Ulbert István: Javaslatok a „predátor” jelenség hazai kezelésére (71)
 • Fésüs László: Az Allea megjelentette a kutatási integritás átdolgozott európai tudományetikai kódexét (82)
 • Balla Andrea, Solymosi Katalin, Csuka Gyöngyi: Új utak a kutatásértékelésben (90)
 • Soós Sándor, Holl András, Csuka Gyöngyi: Felmérések a hazai publikálási szokások változásáról (102)
 • Hunyady László, Kecskeméti Gábor: A kutatóhelyek minősítésének gyakorlata és elvei a Magyar Tudományos Akadémián. Az MTA Kutatóhelyeket Minősítő Tanács állásfoglalása (114)
 • Csomós György, Farkas Jenő Zsolt: Az MDPI kiadó magyarországi térhódításának okai: kényszer, érdek, teljesítményértékelés (121)
 • Vidar RØeggen, Gunnar Sivertsen: A tudományos folyóiratok, sorozatok és kiadók norvég nyilvántartása (135)

Tanulmány

 • Vastag Gyula, Nagy Zsuzsanna, Sasvári Péter: „Tudsz úszni?” Magyar egyetemek 2019 és 2022 közötti, Scopus-azonosítóval rendelkező publikációinak elemzése (143)

Könyvszemle

 • Szélpál Lívia: Cristian Réka Mónika, Kérchy Anna (szerkesztők): Pioneer Hungarian Women in Science and Education II. Huszonegy magyar kutatónő portréja a tudományban és az oktatásban (162)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2021/11

Tematikus összeállítás • Az egyetem feladatáról. Összefoglaló az MTA fórumán megjelent írásokról és véleményekről • The Role of Universities. A Summary of the Articles and Comments from the Forum of the Hungarian Academy of Sciences

Vendégszerkesztő: Kollár László

 • Kollár László, Borhy László, Erdei Anna, Hudecz Ferenc, Kosztolányi György, Pléh Csaba, Török Péter, Vékás Lajos: Bevezető (1419)
 • Kollár László: Gondolatok az egyetemekről és a kutatásról (1426)
 • Patkós András: Az akadémiai kiválóság igazi letéteményesei (1432)
 • Kiss L. László, Török Péter: Gondolatok az egyetemi életpályáról, előmenetelről és minősítésről (1438)
 • Keszei Ernő: A bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség célja és értelme (1446)
 • Gselmann Eszter, Solymosi Katalin: A felsőoktatás diverzitásának növeléséhez alapvető szemléletváltásra van szükség (1451)
 • Halász Gábor: A tanulás és tanítás minősége és eredményessége az egyetemeken (1477)
 • Molnár Gyöngyvér: Az IKT szerepe a felsőoktatás megújításában (1488)
 • Bódis József: Egyetem működtetése, összefoglalás a különböző típusokról, lehetőségek, kihívások (1502)

Tanulmányok

 • Németh Tamás, Mócsai Attila: A neutrofil granulociták új szerepekben (1509)
 • Jánosi András: A szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásának és prognózisának változása. Magyarországon az elmúlt ötven évben (1970–2020) (1519)
 • Sólyom Jenő: Fizikusok az állambiztonsági szolgálatok célkeresztjében és hálójában. II. rész (1528)

Ki a tudós?

 • Pelle Anita: Európai gazdasági integrációs kutatások válságok, Brexit és világjárvány idején (1538)

Könyvszemle

 • Sipos Júlia gondozásában
 • Ralitsa Savova: A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés vidéken (1543)
 • Lara Scaglia: Az emberről alkotott fogalmak változása a késő felvilágosodástól a kora romantikáig (1546)
 • Keller Krisztina: A márkanevek világa (1549)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1552)

Elektronikusan elérhető itt.