Valóság 2023/6

 • Búcsú Pomogáts Bélától (1)
 • Karikó Sándor: Miben rejlik a boldogság? Amikor a filozófiai, a pszichológiai és a pedagógiai mondanivaló összecseng (2)

Századok

 • Sárhegyi Tamás: A kiállított múlt: A Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzeuma Torontóban (19)
 • Surányi Dezső: A Moesz-vonal háttere és érvényessége (31)

Műhely

 • Kiss Zoltán Károly: A tárgyalkotó művészet értéke, a művészek anyag elismerése (39)
 • Máthé Áron: Ellenkultúrák a kommunista diktatúra időszakában (67)
 • Dupcsik Csaba: A szociológia gyanús tudománnyá vált… Cseh-Szombathy László helye a magyar szociológiatörténetben (73)
 • Simon János: Cseh-Szombathy László és Harsányi János barátsága (80)
 • Haász Sándor: Rendszerszemlélet és családdinamika a szociális munka látóterében (91)
 • Mészáros József: A szociológia módszertanának forradalmai (98)
 • Bozsonyi Károly: A Big Data forradalma és a jelentés ellenforradalma a társadalomtudományok módszertanában (105)

Napló és kritika

 • Vekov Károly: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állameszme entogenezise (111)

Külföldi folyóiratokból

 • William Park: Miért halunk meg? (121)
 • Daniel Foppa: Az Asperger-kór nem betegség (123)
 • Zöld gazdálkodással a holnapért (126)

Képek

 • Károlyi András grafikái (18, 79, 90)

Kommentár 2023/1

Kommentár

 • Czopf Áron: A 21. század világnézete (3)

Műhely

 • Turgonyi Zoltán: Az európai értékek átértékelése (11)
 • Stibrányi Máté, Virágos Gábor: Elfelejtett templomaink, szétmálló csontjaink (21)
 • Pető Zoltán: Edgar Julius Jung és a nemzetiszocializmus jobboldali kritikája (30)
 • Szilvay Gergely: Az amerikai Dél (42)
 • Balázs Géza: Magyar lélek és nyelv (53)
 • Horváth Szilárd: A csillagösvény valósága (66)
 • Kántor Zoltán: Nemzet és nemzetpolitika (76)
 • Gerő András: Budapest-képzetek (87)
 • Paár Ádám: A népiek nemzetszemlélete (96)
 • Baczoni Dorottya: A magyar Herzl? (105)

Kánon

 • Deme Tamás: Az egyetemes magyar észjárás (114)

Újraolvasó

 • Joó Tibor: A magyar nemzet eredete (125)

Vita

 • Galló Béla: Bal sors (133)
 • Simon János: Bal-jobb tagozódás a politikában egykor és most (144)

Lelet

 • Berend Béla: A magyar Dreyfus-ügy (1981) – közli: Veszprémy László Bernát

Mérleg

 • A tihanyi gondolat (163)

Recenzor

 • Békés Márton: Döntő évtized (Matolcsy György: Az idő mintázatai, 2022) (171)
 • Kitta Gergely: Életrevaló (Tóth I. János: Ökologikus társadalom fenntartható népességgel, 2022) (173)
 • Czopf Áron: A mennydörgés kora (Molnár Tamás: Az értelmiség bukása, 2022) (175)
 • Jancsó András: Elveszett és megkerült (A megőrzés parancsa, 2022) (177)
 • Veszprémy László Bernát: Bázisok a 20. század magyar történelméhez (Gali Máté: A próbára tett nemzet, 2022) (179)
 • Biró András: Liberalizmus, a bajok forrása (John J. Mearsheimer: A nagy téveszme, 2022) (181)
 • Uri Dénes Mihály: „… a Seholba vetnek nekünk ágyat” (Visky András: Kitelepítés, 2022) (183)
 • Könyvek – 2022 (185)