Európai Jog 2023/6

Vezértanulmány

  • Schmidt Richárd: Választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása az EU-jog prizmáján keresztül (1)

Jogharmonizáció

  • Tóth András: Az Európai Unió Bíróságának tagállami kárfelelősséggel kapcsolatos gyakorlata a Köbler-ügyet követően (11)
  • Breczkáné Békési Gabriella: A bírósági iratok határon átnyúló kézbesítésének legújabb fejleményei az Európai Unió Bírósága joggyakorlatának tükrében (22)

Fórum

  • Lendvai Gergely Ferenc: Mikortól számít nőnek egy sportoló? – Az EJEB Semenya v. Switzerland-ítéletének bemutatása (29)

Recenzió

  • Az uniós polgárság státuszának bizonytalan határai. Recenzió Gyeney Laura és Szabó Marcel (szerk.) „Az uniós polgárság jelene és jövője: úton az egységes európai állampolgárság felé?” című kötetéről (37)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.