Statisztikai Szemle 2023/6

Tanulmányok

 • Boda György, Fülöp Zoltán, Révész Tamás, Thék Regina: Termelékenység és jövedelmezőség (479)
 • Fertő Imre, Mahammad Kheyirkhabarli, Sass Magdolna: Gravitációs modellek új és hagyományos külkereskedelmi adatokkal (522)
 • Marczin Tamás, Balogh Péter, Bittner Beáta, Szenderák János: A piaci méret és az árkövető szerep vizsgálata néhány európai ország sertésárai alapján (542)

Fórum

 • Lakatos Miklós: Beszélgetés Klonkai László statisztikussal, szegedi lokálpatriótával és világutazóval (558)
 • Hírek, események (566)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/6

Tanulmányok

 • Horváth Péter János, Somossy Éva Szabina, Tóth Tamás: A decentralizált villamosenergia-rendszerek fejlődésének nemzetközi és hazai szempontjai (697)
 • Kengyel Ákos: Környezeti és költségvetési szempontok szorításában. A renacionalizálás mint az EU közös agrárpolitikájának lehetséges reformiránya 8721)
 • Lukovszki Lívia, Rideg András, Sipos Norbert, Varga Anna Róza: A magyar családi mikro-, kis- és középvállalatok erőforrásai és képességei 8739)

Műhely

 • Gál Zoltán, S. Gubik Andrea, Sass Magdolna, Szunomár Ágnes, Túry Gábor: A koronavírus-járvány kezelése a külföldi tulajdonú magyarországi vállalatoknál 8758)

Tudományos tájékoztató

 • Rosta Miklós: A magyar felsőfokú közgazdaság-tudományi oktatás helyzete. Az MTA IX. osztálya Közgazdaság-tudományi Bizottságának ülése, 2022. január 13. (781)

Könyvismertetés

 • Kőrösi István: Quo Vadis Európa? – avagy az európai gazdasági integráció helyzete és kilátásai. Halmai Péter: Európai gazdasági integráció. Dialóg Campus, Budapest, 2020, 315 oldal (787)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2022/1-2

 • Körkérdés a pandémia utáni kibontakozás dilemmáiról (3)

Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Csaba László, Csáki György, Csillag István, Győrffy Dóra, Halmai Péter, Horváth Diána, Karsai Gábor, Mihályi Péter, Molnár Dániel, Muraközy László, Nagy Katalin, Palócz Éva, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Sass Magdolna, Simonovits András, Soós Károly Attila, Szalavetz Andrea, Vakhal Péter, Várhegyi Éva

Jogi melléklet

 • Scmidt Richárd: A New York-i választottbírósági Egyezmény – 60 év a hazai gyakorlatban (145)

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2021/6

 • Gyimesi András: Hosszú távú versenyegyensúly egy csapatsportliga közgazdasági modelljében (585)
 • Márkus Gábor, Rideg András: A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképessége és pénzügyi teljesítménye (617)
 • Antalóczy Katalin, Gáspár Tamás, Sass Magdolna: A gyógyszeripari értéklánc sajátosságai Magyarországon (645)

Szemle

 • Bilicz Dávid: A hálózatok és a kapcsolatok szerepe az innovációban és a tudás áramlásában. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés (674)

Könyvismertetés

 • Csaba László: Az illiberalizmus élve boncolása – gondolatok Magyar Bálint és Madlovics Bálint kötete kapcsán. Magyar Bálint-Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret (699)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (705)

Közgazdasági Szemle 2021/5

 • Lénárd Tünde: A közoktatási centralizáció hatása a diákok teljesítményére Magyarországon (457)
 • Sass Magdolna, Éltető Andrea: A kapitalizmus változatai és az ipar 4.0 a visegrádi országokban (490)

Műhely

 • Sipos Norbert, Szabó-Bálint Brigitta: A karriersikeresség vizsgálata a gazdálkodási területen frissen végzettek körében (515)

Szemle

 • Balogh Jeremiás Máté: A kereskedelmi megállapodások szerepe a klímaváltozásban. Szakirodalmi áttekintés (540)

Olvasónapló

 • Kovács Olivér: Integrációelmélet és makroökonómia. Gondolatok Halmai Péter Mélyintegráció A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című kötete kapcsán (564)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (580)

Külgazdaság 2021/1-2

 • Körkérdés a járvány utáni újrakezdésről: merre tovább? Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Csaba László, Győrffy Dóra, Halmai Péter, Herczog László, Horváth Diána, Karsai Gábor, Laki Mihály, Mérő Katalin, Molnár Dániel, Muraközy László, Nagy Katalin, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Sass Magdolna, Simonovits András, Vakhal Péter, Várhegyi Éva (3)
 • Szalavetz Andrea: Digitális átalakulás és a feldolgozóipari értékláncok új szereplői (137)

Kitekintő

 • Berend T. Iván: vita egy szélsőbaloldali EU-kritikával (150)

Jogi melléklet

 • Kreisz Brigitta: Robusztussá tehető-e a válság utáni pénzügyi szabályozás a nemzeti implementáció éveiben? (158)

Palánkai Tibor: Megemlékezés Zalai Ernőről (181)