Magyar Jog 2021/11

Tanulmányok

  • Pálfiné Láris Liliána: Az uniós büntetőjog érvényesülésének problémái a belső jogban alkotmányjogi megközelítésben II. (621)
  • Sárközy Szabolcs: Gondolatok a befolyásszerzés egyes gyakorlati kérdéseihez (632)
  • Szathmáry Zoltán: Jogos védelem a kibertérben (642)
  • Szalbot Balázs: A hazai jogba ütköző jogalkotással okozott károkért való felelősség bírói gyakorlata (651)
  • Szalma József: ERŐHATALOM – az európai és a magyar magánjogban (662)
  • Dávid Lilla: A kötelező tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés értelmezése a Kúria 3/2020. számú büntető jogegységi határozata kapcsán (671)
  • Salamonné Piltz Judit: Perjogi kérdések és válaszok a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába került egyetemek jogalanyiságával összefüggésben (682)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.