Századok 2022/3

Tanulmányok

 •  Pálosfalvi Tamás: Két (király)választás Magyarországon. Habsburg Albert és Jagelló I. Ulászló magyar királysága (459)
 •  Rudolf Veronika: A Birodalom vonzásában. Cseh–magyar–osztrák kapcsolatok 1196 és 1214 között (505)
 • Sáfrány TímeaTisztújítások és tisztviselői karrierutak a reformkori Csongrád vármegyében (531)
 • Varga Dániel: A Duna-konföderációs terv előzménye: Il Programma Ungherese (563)
 • Nagy Adrienn: Határváltozás(ok) és csempészet. Fejezetek a nyugati határtérség lakosságának mindennapjaiból (585)
 • Turbucz DávidHorthy Miklós államfői tevékenysége az 1920-as években (615)

Történeti irodalom

 • Barabás Gábor: Márta Font: The Kings of the House of Árpád and the Rurikid Princes. Cooperation and Conflict in Medieval Hungary and Kievan Rus’ (639)
 • Farkas Csaba: Csukovits Enikő (szerk.): Az Anjou-kor hatalmi elitje (641)
 • Katona CsabaJakab Réka – Kákonyi Anna: Táguló és szűkülő terek.  A veszprémi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete (644)
 • Szabó Róbert Károly: Sallay Gergely Pál: „Hadiszalagon, kardokkal.” Az első világháború hatásai az osztrák–magyar kitüntetési rendszerre (647)
 • [Monostori Imre]: Törő László Dávid: „A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki.” Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb problémái (649)           
 • Ablonczy Balázs: Soós István (szerk.): Mályusz Elemér: Visszaemlékezések (653)
 •  Mitrovits Miklós: Béla Tomka: Austerities and Aspirations. A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe since 1945 (655)