Gazdaság és Jog 2021/9

 • Auer Ádám: Gondolatok a nemzeti vagyon visszterhes átruházásának értékarányosságáról (1)
 • Leszkoven László: Kötelezettségvállalás kötelezett nélkül? Az „Alanytalan” kölcsönszerződés megerősítése kezességgel (6)
 • Samkó Zoltán Ferenc: Az alapelvek szerepe a sportolók mint betegek személyes adatainak kezelése során – a betegjogok érvényesülésének módja a sportegészségügyben (8)
 • Nyéki Renáta: A kötbér mérséklése a régi és a hatályos Ptk. alapján (13)
 • Görömbei László, Rottler Violetta: Új szemlélet a magánbiztonsági szektorban – a magánbiztonság és az állami rendészet együttműködésének Lean-Six Sigma modellje (19)

Státuszjogi szemle

 • Bodor Mária Zsuzsanna: Üzletrészárverés a végrehajtási eljárásban (25)
 • Gál Judit: A bejelentési kötelezettség teljesítésének késedelme (26)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexben.

Belügyi Szemle 2021/3

Tanulmányok

 • Éberhardt Gábor: Magyarország az újabb tömeges migráció kapujában (345)
 • Póczik Szilveszter, Sárik Eszter, Vass Péter, Bolyky Orsolya: A COVID-19 pandémia egyes kriminológiai aspektusai (375)
 • Herke-Fábos Barbara Katalin: A bírói útról való elterelés lehetőségei Magyarországon a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében (397)
 • Mátyás Szabolcs, Frigyer László, Prilenszky Géza: A virtuális fizetőeszközök szerepe és jelentősége a vagyonvisszaszerzés során (417)
 • Sandra Sándor: A COVID-19 (koronavírus okozta megbetegedés) kezelési lehetőségei a fizioterápia eszközeivel, kiemelt figyelemmel a fototerápia eddigi eredményeire (431)
 • Németh Viktor: Magyarországi szervezeti participációs döntéshozatali jó gyakorlatok az integritásmenedzsment területén (447)
 • Lippai Zsolt, Kardos Sándor: A Becsületbíróság működésének helye és szerepe a fegyelemkezelés rendszerében (469)
 • Rottler Violetta: Magánbiztonsági tevékenységek végzésének engedélyezése az Egyesült Királyságban, valamint a magyar magánbiztonsági szakirányítás működésének vázlata (487)
 • Hornyik Zsuzsanna: Vízügyi igazgatás a mindennapokban. Interjú Láng Istvánnal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjével (511)