Ügyészek Lapja 2021/3

Tanulmányok

 • Fülöp Ádám Máté, Rimóczy István: A jövedéki bűnözés és a pénzmosás kapcsolata a kábítószer-büntetőjog tükrében (5)
 • László Balázs: A közvádló a magyar jogtudományban a 19. századig (21)
 • Dékány Ádám: A látszólagos bűnhalmazat. I. rész: A látszólagos alaki bűnhalmazat (31)

Disputa

 • Kökényesi-Bartos Attila: A kiberbűnözés kihívásainak kezelése (43)
 • Radványi Éva: A felderítés és a bizonyítás közötti különbség, valamint a kölcsönös bűnügyi jogsegély alternatívái (45)
 • Rahói Mária: Az ügyész eltérő szerepe az inkvizitórius és akkuzatórius eljárási rendszerekben (49)
 • Nyíri Klára: Nemzetközi együttműködés az operációs tevékenység során (51)
 • Takácsné Diófási Ágnes: Az ügyészek biztonsága és függetlensége (55)
 • Takácsné Diófási Ágnes: A nemzetközi tömegpiaci csalások elleni fellépés (57)
 • Tankó Bojána: A nemzetközi összekötő ügyész feladata (59)
 • Schmidt Gábor: Közös erőfeszítések az embercsempészet formáinak azonosítására (61)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Kiss Anna, László Balázs: A modern ügyészség kialakulása és típusai a kontinentális Európában (65)

Figyelő – Testületi hírek

 • Madarász Judit: Ébredés (75)

Figyelő – OKRI hírek

 • Gyászbeszéd Vókó György temetésére (81)
 • Emlékezés Mészáros Ádámra (85)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Márton Balázs: Nemzetbiztonsági érdek-e az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme? (89)

Könyvismertetés

 • Kiss Anna: Bárd Károly: Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai. Összehasonlító jogi tanulmány (101)
 • Bulányi Petra: Mogyorósy-Révész Zsuzsanna: Érzelemszabályozás a gyakorlatban – újrakapcsolódás a belső biztonsághoz (107)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (111)

Elektronikus változata elérhető itt.

Ügyészek Lapja 2020/4-5

Tanulmányok

 • Fülöp Ádám, Rimóczy István: A konszenzus kriminalisztikája (5)
 • Balogh Krisztina, Huszár Julianna, Windt Szandra: Büntetés helyett védelem – egy emberkereskedelmes ügy alapján (19)
 • Ritter Ildikó: Karanténban a drogpiac? A COVID 19 pandémia hatásai a globális drogpiacra (35)

Disputa

 • Bory Noémi: Az életfogytig tartó szabdságvesztés-büntetés olaszországi szabályozásáról az olasz-magyar jogösszehasonlító konferencia kapcsán (51)

Figyelő – Egyesületi hírek

 • Nánási Lászlótól búcsúzik fia, Nánási Gábor (67)
 • Az Ügyészek Lapja szerkesztőbizottságának nevében búcsúzik Nánási Lászlótól Kiss Anna (71)

Figyelő – Ügyészi Hírek

 • A legfőbb ügyész 2021. évi tudományos pályázati felhívása (81)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Vókó György: Nemzetközi elvárások hatása a büntetések végrehajtására – összehasonlító elemzés (97)
 • Giulio De Simone, Bory Noémi: La pena dell’ergastolo e la sua disciplina attuale nell’ordinamento italiano. Olasz-magyar jogösszehasonlító konferencia, 2019. szeptember 25. (109)

Jog és irodalom

 • Laczó József: A kitiltás és óvadék jelentősége Szókratész perében (125)

Könyvismertetés

 • Nogel Mónika: A szakértő bizonyítás aktuális kérdései. Kézikönyv a szakértői tevékenységről és a szakvéleményről – szakértőknek és jogászoknak (145)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (149)