Közgazdasági Szemle 2023/12

 • Voszka Éva, Végh Marcell, London András: Támogatási nagyüzem – az egyedi kormánydöntések példája (1297)
 • Varga Júlia, Csillag Márton: A foglalkozási mobilitás változása Magyarországon két évtized adatai alapján (1338)
 • Czeczeli Vivien: Az államadósság fenntarthatósága alacsony kamatkörnyezetben (1361)

Műhely

 • Rideg András, Sipos Norbert, Lukovszki Lívia, Varga Anna Róza: A magyar családi mikro-, kis- és középvállalatok erőforrás- és képességkonfigurációi (1389)

Tudományos tájékoztató

 • Wimmer Ágnes, Keszey Tamara, Heidrich Balázs: Az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság Publikács Nívódíjai – 2022 (1414)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (1418)
 • A Közgazdasági Szemle 2023, évi számaiban megjelent írások jegyzéke (1420)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2023/5

 • Hajdu Tamás, Kertesi Gábor, Fadgyas-Freyler Petra: Társadalmi különbségek a magyarországi gyerekek fogainak állapotában és egészségmagatartásában (453)
 • Hornyák Miklós, Kruzslicz Ferenc, Lányi Beatrix: A kis- és középvállalatok digitális transzformációja – az online jelenlét és a versenyképesség összefüggései (517)
 • Vörös Zsófia, Rideg András, Sipos Norbert, Lukovszki Lívia: A vállalkozói döntéshozatali logikák kognitív megközelítése (544)

Vita

 • Szakolczai György: Megjegyzések és kiegészítések Dusek Tamás Keynes-esszéjéhez (564)
 • Dusek Tamás: Viszonválasz Szakolczai Györgynek (578)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (584)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2023/2

Köszöntő

 • Benczes István: Szentes Tamás kilencvenedik születésnapjára (113)

Tanulmányok

 • Hornyák Miklós, Krabatné Fehér Zsófia, Rideg András, Szerb László: Magyarországi városrégiók versenyképességének mérése és elemzése (119)
 • Lukovics Miklós, Zuti Bence: Az önvezető járművek elfogadása viselkedés-gazdaságtani szemléletben. A  nudge szerepe a fenntartható városi mobilitás kialakításában (149)
 • Csontos Tamás Tibor: A magyar felzárkózási modell ágazati alapú, regionális és időbeli összehasonlító elemzése (167)
 • Lukovszki Lívia, Rideg András, Sipos Norbert, Vörös Zsófia: Az adócsalási hajlandóság empirikus vizsgálata (192)
 • Bethlendi András, Szőcs Árpád: A technológiai óriásvállalatok hatása a pénzügy-technológiai ökoszisztémákra (213)

Könyvismertetés

 • Szűcs Gábor: Halmai Péter (szerk.): A Gazdasági és Monetáris Unió jövője. Európai perspektívák (233)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/7-8

Tanulmányok

 • Csillag Balázs, Neszveda Gábor: Gyorsjelentés – lassú árfolyam? A gyorsjelentés utáni árfolyamsodródás vizsgálata a magyar részvénypiacon (801)
 • Kondor Gábor: Egyoldali párosítási piacok nehézségi eredményei magasabb dimenzióban (825)
 • Csató László, Petróczy Dóra Gréta: Hogyan számszerűsíthető az ösztönzéskompatibilitás? Esettanulmány a sport világából (841)
 • Bogáromi Eszter, Hortay Olivér, Kökény László: A magyar háztartások viselkedési jellemzői a tudatos hulladékgazdálkodásban (853)
 • Braun Emese, Sebestyén Tamás: Hány fecske csinál nyarat? A nem teljes hálózati szerkezet és az attitűd hatása az együttműködésre (869)
 • Simonovits András: Nyugdíjstratégiai alternatívák, 2023-2029 (902)
 • Lukovszki Lívia, Rideg András, Sipos Norbert: A kisvállalati termék- vagy szolgáltatásinnováció erőforrás-alapú megközelítése (929)

Műhely

 • Kertész Krisztián: A nemzetgazdasági konvergencia mozgatórugói az Európai Unióban (962)

Könyvismertetés

 • Győrffy Dóra: Kelet-Közép-Európa gazdasága a koronavírus járvány után – folytatódik-e a felzárkózás? (981)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/6

Tanulmányok

 • Horváth Péter János, Somossy Éva Szabina, Tóth Tamás: A decentralizált villamosenergia-rendszerek fejlődésének nemzetközi és hazai szempontjai (697)
 • Kengyel Ákos: Környezeti és költségvetési szempontok szorításában. A renacionalizálás mint az EU közös agrárpolitikájának lehetséges reformiránya 8721)
 • Lukovszki Lívia, Rideg András, Sipos Norbert, Varga Anna Róza: A magyar családi mikro-, kis- és középvállalatok erőforrásai és képességei 8739)

Műhely

 • Gál Zoltán, S. Gubik Andrea, Sass Magdolna, Szunomár Ágnes, Túry Gábor: A koronavírus-járvány kezelése a külföldi tulajdonú magyarországi vállalatoknál 8758)

Tudományos tájékoztató

 • Rosta Miklós: A magyar felsőfokú közgazdaság-tudományi oktatás helyzete. Az MTA IX. osztálya Közgazdaság-tudományi Bizottságának ülése, 2022. január 13. (781)

Könyvismertetés

 • Kőrösi István: Quo Vadis Európa? – avagy az európai gazdasági integráció helyzete és kilátásai. Halmai Péter: Európai gazdasági integráció. Dialóg Campus, Budapest, 2020, 315 oldal (787)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2021/6

 • Gyimesi András: Hosszú távú versenyegyensúly egy csapatsportliga közgazdasági modelljében (585)
 • Márkus Gábor, Rideg András: A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképessége és pénzügyi teljesítménye (617)
 • Antalóczy Katalin, Gáspár Tamás, Sass Magdolna: A gyógyszeripari értéklánc sajátosságai Magyarországon (645)

Szemle

 • Bilicz Dávid: A hálózatok és a kapcsolatok szerepe az innovációban és a tudás áramlásában. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés (674)

Könyvismertetés

 • Csaba László: Az illiberalizmus élve boncolása – gondolatok Magyar Bálint és Madlovics Bálint kötete kapcsán. Magyar Bálint-Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret (699)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (705)

Közgazdasági Szemle 2020/12

Akadémiai székfoglaló

 • Voszka Éva: Állami vagy magántulajdon? Adalékok egy dichtómia értelmezéséhez (1193)

Tanulmányok

 • Balogh Gábor, Sipos Norbert, Rideg András: A javadalmazási rendszerek hatása a magyarországi kis- és középvállalati szektorban (1217)
 • Hegedűs Dániel, Vasvári Tamás: Hazai vállalatok az értékláncban. Egy feldolgozóipari vállalat beszállítói kapcsolatainak elemzése (1245)

Műhely

 • Teszárik Eszter, Váradi Kata: A magyar festménypiac pénzügyi szemmel (1271)

Könyvismertetés

 • Szigetvári Tamás: Érdekérvényesítés a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon. Peg Murray-Evans: Power in North-South Trade Negotiation (1299)
 • A cikkek angol nyelvű kivonata (1303)
 • A Közgazdasági Szemle 2020. évi számaiban megjelent írások jegyzéke (1305)

Elektronikus formában elérhető itt.