Családi Jog 2021/2

A családjog jövője

  • Szeibert Orsolya: Az apai jogállás betöltése: régi szabályok – új világ. Az apai jogállást betölteni nem tudó biológiai apa helyzete (1)

Nézőpontok

  • Kussinszky Anikó: A sürgősségi pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelésével kapcsolatos friss joggyakorlat-elemzés tapasztalatai (9)
  • Varga Tímea: Névváltoztatás és nemváltoztatás – az anyakönyvi szabályozás változásának jogalkalmazási problémái I. rész (17)
  • Pungor Viktória Katalin: Kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet(ek) idején (23)
  • Gál Emese Dorottya: A gyermekbarát igazságszolgáltatás modellje a büntetőeljárásban. A Barnahus-modell (30)

Joggyakorlat

  • Ferge Zsigmond: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (37)

Kitekintés

  • Barzó Tímea, Krajnyák Enikő: A házasságkötés és a házasság felbontásának kérdései a görög jog szerint (41)

Hírek, események

  • Stáhly Katalin: „Ha egyedül gyengék is, együtt erősek vagyunk” – gyermekvédelmi irányelv az iskolai bántalmazás megelőzésére és kezelésére (49)

Könyvismertetés

  • Martin Anita: Nave-Herz: A családok napjainkban. Családszerkezeti változások és ennek hatásai a nevelésre (54)