Valóság 2022/3

 • Mező Ferenc: Az ukrán-orosz ellentét geopolitikai hátteréről (1)

Századok

 • Bernard Dumont: A politikai kultúra és a francia katolikusok a 20-21. században (10)
 • Somogyi László: A nagy háború elfeledett áldozatai – az első világháború alatt Magyarországon internált olasz civilek emlékezete (23)

Műhely

 • Karikó Sándor: A háború és a nevelés – filozófiai megközelítésben (33)
 • Szilárdi Réka, Kakuszi Szilvia, Máté-Tóth András: Borderline társadalomzavar? Kísérlet a kelet-közép-európai társadalmak metaforikus értelmezésére (45)
 • Faragó Péter: A koronavírus-járvány társadalmi hatásai (57)

Doktorandusz cikkpályázat

 • Kiss Márton: II. Rákóczi Ferenc évfordulóinak iskolai ünnepnapjai a két világháború között (1926-1938) (67)
 • Takács Péter: Mi a politika? Hannah Arendt vélekedése a politika fogalmáról, és hogyan jelenik meg Arendt értelmezésének tükrében Immanuel Kant „politikai filozófiája”? (77)
 • Pótó Júlia: A röntgenezés vizuális kultúrái. Alexander Béla plasztikus röntgenképei és a röntgentechnika sztenderdizálása (92)

Napló

 • Szabó Tibor: Lukácsról ma – olasz szemmel (104)
 • Kapronczay Károly: Egy orvostudós viszontagságos élete a 20. századi Magyarországon (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Matti Friedman: A Timna-dilemma (110)
 • Colette Davidson: Éléonore Laloux segítségével másként látják Franciaországban a fogyatékosságot (117)
 • Georgis Manajev: Az 1812-es orosz-francia háború tényleges okai (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Az asztal örömei (121)
 • Joachim Bessing: A magányosan evők csendes boldogsága (124)
 • Zanny Minton Beddoes: A nigériai megagyülekezetek olyan jólétben élnek, mint amelyről prédikálnak (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (91, 107, 109)

Valóság 2021/3

Pokol Béla: Kibertéri gondolatok (1)

Műhely

 • Lányi Gusztáv: Organikus lélek(vesztés) és digitális-virtuális kommunikáció. Pedagógiai és pszichológiai kihívások (12)
 • Windhager Ákos: Befogadói terhek Erkel Bánk bánja esetében (27)
 • Rénes Balázs: A romániai magyaar nyelvű történelemkönyvek Erdély képe (37)

Századok

 • Iványi Márton Pál: A nyelvi kontinuitás illúziója? Adalék a latin-román nyelvi folytonosság kritikájához egyes frazémák tükrében (50)
 • M. Lezsák Gabriella: Tudománypolitika és régészet a két világháború közötti Magyarországon. A kolozsvári régészeti iskola a „visszatért Észak-Erdély” alatti időszakban (57)
 • Sinkovicz Ákos, Tornai Csongor Gáspár: Az észak-erdélyi köztársaság mítosza (69)
 • Ménes András: Negyven éve hunyt el Max Delbrück (73)

Doktorandusz cikkpályázat

 • Pótó Júlia: Néma szemtanúk. Fényképek és röntgenképek a bíróságon a 18-19. század fordulóján (76)
 • Yilmaz-Mészáros Enikő: Raúl Zurita és a CADA művészeti csoport működése a chilei Pinochet-diktatúra alatt (87)
 • Karkusz Patrik Dániel: A teodícea problémája és hatása a francia felvilágosodás társadalomfilozófiájára (97)

Napló

 • Kaposi Márton: Kiváló vezetőkkel Dante világában (107)
 • Fogarasi Attila: Szász László: Bánffy Miklós, Az erdélyi szellem arisztokratája (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Anja Burri, Franziska Pfister: Szexuálisan zaklatják őket és megtagadják tőlük a továbbképzéseket: a svájci orvosnőket diszkriminálják a kórházakban (115)
 • Andrew Higgins: Oroszországban a „Csontok útja” a kétségbeesés és a szenvedés emlékét őrzi (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Amit Boris tanulhatna de Gaulle-tól (122)
 • Ross Benes: Egy vidéki iskolamester és a bevándorlásellenesség (124)
 • Susan Blumberg-Kason: „A Tea Útja” (127)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (36, 49, 68, 112)