Belügyi Szemle 2023/5

 • Előszó (739)

Tanulmányok

 • Gál István László: Dogmatikai problémák a pénzmosás hatályos magyar szabályozásával kapcsolatban (741)
 • Polt Péter: A saját pénzmosás dogmatikai kérdései (765)
 • Dános Valér: A pénzmosás megjelenésének feltételei a hazai szervezett bűnözés elemei között az 1980-as évek elején (779)
 • Herke Csongor: A letartóztatottakra vonatkozó büntetőjogi és idegenrendészeti szabályok, különös tekintettel a harmadik országbeli állampolgárságú terheltekre (797)
 • Erdős Ákos: A szintetikus katinon-származékok hatásai: irodalmi áttekintés (827)
 • Kovács István: A nemzetközi szervezett bűnözés statisztika elemzése a SOCTA és Eurostat rendszerekben (849)
 • Nagy Zoltán: A nem pénzügyi szolgáltatók a pénzmosás elleni intézményrendszerben (867)
 • Zéman Zoltán, Hegedűs Mihály: Pénzmosás mint negatív gazdasági tényező az Európai Unióban (885)
 • Jacsó Judit: A pénzmosás elleni fellépés uniós dimenziói – a büntetőjogi szabályozás reformja Németországban (905)

Könyvismertetés

 • Szabó Csaba, Krenner József: Antikorrupció MIT Esszenciális Tudás Sorozat (921)

Interjú

 • Fazekas-Pátyodi Szandra, Németh Viktor: „A minőséghez ragaszkodni kell” Interjú Dr. Gál István Lászlóval, a PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárával, az NKE HHK Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék egyetemi tanárával (927)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2021/4

 • Az ügyvédségnek az államtól való függetlenségéért és a titoktartás további sértetlenségéért szállt síkra a MÜK elnöke (4)
 • Törvény és Igazság! – A korrupció és a kiberbűnözés elleni küzdelem állt a 150 éves magyar ügyészség évfordulójára rendezett nemzetközi konferencia középpontjában (6)
 • Polt Péter: Az ügyészségnek tovább erősödhet a bírói kontrollal kiegyensúlyozott ügydöntő szerepe (8)
 • Trócsányi László: Olvasás nélkül nincs siker (11)
 • Hogyan lehetne érdekeltebbé tenni az ügyvédeket a jogi segítségnyújtás terén? – Együttműködési megállapodás jött léte az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Ügyvédi Kamara között (13)
 • Sándor István: Adóparadicsomok – gazdasági és erkölcsi szempontok feszültségében (15)
 • A megfelelően kordában tartott mesterséges intelligencia a legjobb kiegészítője teremtőjének, a kreatív embernek. Interjú Tilesch Györggyel (20)
 • Császár László: Az internet és infokommunikációs technológiák hatása a jogászi szakmára (24)
 • Hogyan kell bírósági eljárásokban videokonferenciát alkalmazni? Az Európai Unió ajánlása (30)
 • Beckert Tibor: Segítséget akar nyújtani az ügyvédkereső és ügyvédközvetítő szolgáltatást igénybe vevő tajgainak a MÜK (34)
 • Kikerülendő csapdák az ügyvédi díjszabályzat mintatervezetben. MÜK-javaslat a CCBE-nek (37)
 • Ki hogyan oldja meg? – Az európai ügyvédi kamarák magatartási kódexeinek szabályozásai az ajánlási díjra vonatkozóan (39)
 • Jönnek az ügyvédek által teljesítendő, kötelező képzési események (41)
 • Házastársi közös vagyonnak minősül-e az ügyvédi irodai üzletrész? Beszélgetés Subasicz Évával (42)
 • Kutatás ügyvédi irattárban? Szövegértelmezés szülte bonyodalmak – Az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalása. Interjú Madarassy Tamás ügyvéddel (45)
 • Új képzési események az Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben (48)
 • Tizenötödik Magyar Jogászgyűlés – 2021. szeptember 23-25. (48)

Magyar Jog 2021/6

Tanulmányok

 • Trócsányi László: Bevezető a Magyar Jog tematikus különszámához (321)
 • Polt Péter: 150 éves a modern magyar ügyészség (323)
 • Mezey Barna: „…ez a szervezet minden tekintetben bevált” – 150 éves a királyi ügyészségről szóló törvény (329)
 • Belovics Ervin: Az ügyészség feladatai a megújult büntetőeljárás tükrében (337)
 • Lajtár István: Az ügyészség közjogi szakágáról (343)
 • Varga Zs. András: Tíz éves az Alaptörvény – 150 éves a modern magyar ügyészség (349)
 • Czine Ágnes: A Királyi Ügyészségtől Magyarország Ügyészségéig 150 év távlatából avagy az ügyészség alkotmányos helyzetének változásai (355)
 • Tóth Mihály: Viták és javaslatok az ügyészség állami szervek rendszerében elfoglalt helyéről (363)
 • Bánáti János – Kadlót Erzsébet: Az ügyészség funkcióváltásának modern kori „befejezetlen szimfóniája” (371)