Rubicon 2023/2-3

Gyarmatosítás

 • Fiziker Róbert: Hősök vagy gonosztevők? A gyarmatbirodalmak kora (4)
 • Hahner Péter: A gyarmatosítás (12)
 • Bajnok Dániel: Távoli lakóhely. Görög „gyarmatosítás” az archaikus korban (22)
 • Lévai Csaba: Az észak-amerikai brit gyarmatok (26)
 • Balogh András: Brit hódítók. A leghatalmasabb és legtartósabb gyarmati hatalom (36)
 • Rákóczi István: A portugál expanzió (48)
 • Tarbay Gabriella: A portugál gyarmatosítás. A felfedezések úttörői (58)
 • Lénárt T. András: A spanyol korona ékkövei. Gyarmatok Latin-Amerikában (62)
 • Búr Gábor: 4 évszázad, 5 kontinensen. A holland gyarmatbirodalom (74)
 • Fiziker Róbert: A későn jövő. A Német Császárság gyarmati politikája (84)
 • Salát Gergely: Világok harca. Kína és a felemás gyarmatosítás (92)
 • Bene Krisztián: Francia Indokína. A francia gyarmatbirodalom távol-keleti gyöngyszeme (108)
 • J. Nagy László: A gyarmatosítástól a függetlenségig, 1830-1962. Francia Algériából algériai Algéria (120)
 • Ferwagner Péter Ákos: Protektorátusok és mandátumterületek. A függetlenség előszobái? (130)
 • Türke András: Franciaország és afrikai gyarmatai a függetlenné válás után (134)
 • Pók Attila: Deák István (140)

Mozgó Világ 2023/2

 • Markó Béla: Közvers Vers (3)
 • Pók Attila: Előszó Deák István ön[é]letírásához (4)
 • Deák István: Kiknek a fiai, lányai Memoár (5)
 • Gárdonyi László: A montázs és a festőiség problémája – Batykó Róbert legújabb sorozatáról (19)
 • Kántor Zsolt: Jézus, az írás és a szó; Dolog, álom és szavak; Műgond, menüpont Versek (23)
 • Vasas Tamás: félelem-fej; egy kis pubertás-flow; Versek (25)
 • Kiss Judit Ágnes: Egy nőalak szürke kontúrja Regényrészlet (27)
 • Odze György: Mások vagytok Novella (36)
 • Tábori Zoltán: A csillár Jegyzet (42)
 • Kardos Ernő: A korrupció már a Holdról is látható Beszélgetés Lattmann Tamással (44)
 • Kovács Ágnes: Új szelek a bíróságokon? Tanulmány (59)

Hónapló

 • Parászka Boróka: Dráma, derű, halál, nevetés (64)
 • Dalos György: Bahmut és Szoledar (67)
 • Végel László: A magunk revíziója (70)
 • Hargitai Miklós: A tenger (73)

Reflex

 • Domány András: A helyzet változatlan (76)
 • Révész Sándor: Te is lehetsz szörnyeteg (88)

-ról, -ről

 • Pető Iván: Az átmeneti ember (96)
 • Csepeli György: A beszéd nyitja (99)
 • P. Szűcs Julianna: Szegény, csúf, szép hazáM (102)
 • Vadas József: Kelenföldi két szomszédház (108)
 • Stuber Andrea: Balatoni tárogató (112)
 • Csengery Kristóf: A valamilyenség fájó hiánya (115)
 • Kőrizs Imre: Ütközések (118)
 • Karafiáth Orsolya: Ez kell nektek (123)
 • Markó Béla: A rendszerváltó – In memoriam Tamás Gáspár Miklós Nekrológ (126)

Magyar Tudomány 2021/8

Tematikus összeállítás: STEAM (Science-Technology-Art-Mathematics) Művészet/tudomány határterületek az alkotásban

Vendégszerkesztők: Saxon Szász János, Dárdai Zsuzsa

Saxon Szász János, Dárdai Zsuzsa: Bevezető (1009)

 • Erdély M. Dániel: Hármasút (1015)
 • Kelle Antal ArtFormer: A lehetőségek láttatása. Artformer szobrászat (1025)
 • Mengyán Csaba: Néhány gondolat a dimenziókról a képzőművészet és a tudomány viszonylatában Mengyán András műveivel szemléltetve (1038)
 • Orosz István: Egy ismeretlen Leonardo (1048)
 • Saxon Szász János: Polidimenzionális univerzum (1063)
 • Jeursen, Frans: Zalavári József és az első pillanat hatása (1075)

Tanulmányok

 • Balogh Judit: Járvány, betegség és az azokhoz való viszony a 17. század végi egodokumentumokban (1088)
 • Igaz Péter: Átadható („fertőző”) daganatok az állatvilágban és az emberben (1099)

Interjú

 •  Bolyongás a matematikában és határán. Laczkovich Miklós interjúja Lovász Lászlóval (1108)

Ki a tudós?

 • Garbai László: Tudomány, tudós, tudósképzés (1124)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Lente Gábor: Tudományos mesék egy digitális kornak (1128)
 • Pók Attila: Ne vedd komolyan! Vagy mégis? (1131)
 • Janó Evelin: Roma nők egymás közt – a Kopp Mária Intézet műhelyéből (1134)
 • Gyurkovits Kálmán: Virtuális rabszolgaság (1137)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1140)

Elektronikusan elérhető itt.

Múltunk 2021/1

Posztháborús állapot – Magyarország, 1944-1947

 • Cora Zoltán: A magyarországi szociálpolitika és a posztháborús állapot (1944-1947): rekostrukció, stabilizáció, alternatívák (4)
 • Balogh Róbert: „Köszönömszépenaczipőt.” A második világháború utáni Magyarország a budapesti UNRRA-misszió iratainak tükrében (54)
 • Péterffy Gergely: A Magyar Államvasutak és a Közlekedésügyi Minisztérium elképzelései a második világháború utáni békekötésről, 1945-1946 (93)
 • Vilonya Bianka: A Magyar Állami Operaház az átmenet éveiben: személycserék, műsorpolitika, változó közönség (136)

Tanulmány

 • Csoma Lajos: Forradalmi kormányzat és önkormányzat konfliktusa 1919-ben. Munkástanácsok Magyarországon (170)

Szemle

 • Pók Attila: Úttévesztés. Szociáldemokraták a Tanácsköztársaságban (202)
 • Ignácz Károly: A bethleni kétharmad – választási törvénytelenség és aránytalanság révén (210)
 • Hubai László: Az államszocializmus álparlamentje (223)
 • Molnár Eszter Edina: Az első generáció (230)
 • Lajkó Ádám: Képzelt fasizmus (238)

Rubicon 2021/1-2

 • Szabados György: A 9-10. századi magyarokról – idegen szemmel. „Szemrevaló és szép külsejű emberek… annyira műveletlenek voltak” (4)
 • Veszprémy László: Európa magyarságképe a középkorban, 1000-1437 (8)
 • Jászay Magda: Mátyás király. Milyennek látta a humanista világ? Benne: A Corvinák képaláírásai: Zsupán Edina (18)
 • Oborni Teréz: Fények és árnyékok a török kori Budán (38)
 • Oborni Teréz: Útirajzok a 16. századi Erdélyről (46)
 • Varga J. János: A kereszténység védőbástyája (52)
 • Kármán Gábor: Kettős látás. Magyarország képe a 16-17. századi Európában (58)
 • Tóth István György: Terra incognita. Fény és homály az olasz misszionáriusok magyarországi jelentéseiben. A Szentszék 17. századi Magyarország-képe (66)
 • Korpás Zoltán, Martí Tibor, Monostori Tibor: Rebellisek vagy szövetségesek? A spanyol Habsburgok magyarságképe (72)
 • Fodor Pál, Ivanics Mária, Sudár Balázs: A magyarok oszmán és török szemmel (80)
 • Papp Klára: Hofmannsegg úti élményei. Egy német gróf, aki megszerette a magyarokat (88)
 • Kulcsár Krisztina: Hogy látták? Német utazók a 18. századi Magyarországról (100)
 • Kurucz György, Mogyorósi András: Angol utazók Magyarországon. Elmaradottság és szellemi igényesség. Robert Townson és Richard Bright országképe a 18-19. század fordulóján (108)
 • Galambos Csilla: Townson térképe (116)
 • Pellérdi Márta: Reformkori angol utazó Magyarországon és Erdélyben. John Paget a magyarokról és a nemzetiségekről (118)
 • Frank Tibor: „Magyar! Mentsd meg a világot!” Magyarország angol-amerikak képe, 1848-1867 (128)
 • Pók Attila: A magyarság mint európai bűnbak (142)
 • Kolontári Attila: Lovagias ellenfelek. Gyenyikin orosz tábornok magyarországi emigrációja (150)
 • Gaál Enikő: „A magyarok fájdalma…” 1956 a hollandiai magyarságképben
 • Réthelyi Orsolya: Na, Anya, fogadjunk már be egy magyar menekültet! (162)