Állam- és Jogtudomány 2021/1

Tanulmány

  • Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula: „Megszüntetve megőrzés”? – A közigazgatási hatósági eljárás újraszabályozása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben (3)
  • Papp Mónika: Tagállami érdekek, belső piaci szabadságok és az Európai Bíróság joggyakorlata (24)
  • Pethő András: A polgári jog időszemléletének hatása az orvosi műhibaperekre (52)
  • Takács Péter: Justitia kendője – avagy be kell-e kötni az igazságosság istennőjének a szemét? (68)
  • Vadász Vanda: Joghatóság és állami immunitás a kulturális javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos perekben (87)

Recenzió

  • Ambrus István: Mészáros Ádám: A bűncselekmény fogalmának alapkérdései (104)
  • Balázs Gergő Barna: Jakab András, Sebők Miklós (szerk.): Empirikus jogi kutatások (112)
  • Barta Attila: Balázs István: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig (120)
  • Zaccaria Márton Leó: Hungler Sára: The Dual Nature of Employee Involvement (124)

Elektronikusan elérhető itt.