Aetas 2024/1

Tanulmányok

 • Lévai Csaba: James Madison, a rabszolgaság kérdése és a képviselet jellegéről folytatott vita az 1787. évi alkotmányozó konvención (5)
 • Kökény Andrea: Texas társadalmi és politikai átalakulása, 1810-1836 (29)
 • Peterecz Zoltán: George F. Kennan és Magyarország. Egy Szovjetúnió-szakértő gondolatai és megfigyelései hazánkról a huszadik században (49)
 • Glant Tibor: Kvéker segélyakciók Magyarországon az első és a második világháború után (69)
 • Venkovits Balázs: „Megy a gőzös Kanadába”. Változó migrációs politika Észak-Amerikában és illegális magyar bevándorlás az 1920-as években (90)

Műhely

 • Vajda Zoltán: Egy amerikai – nem csak – Párizsban. Thomas Jefferson és a franciaországi szegények (108)
 • Balázs Péter: „Tiszteljétek az észt, ám inkább a szívetekre hallgassatok!” A francia forradalom érzelemtörténeti perspektívából (119)
 • Kajtár-Pinjung Olga: Foglyokból ellenség. A Bush-kormány külpolitikája és jogalkotása 9/11 után (141)

Határainkon túl

 • Vajda Zoltán: „Én az amerikai forradalom történetírása úgynevezett neobirodalmi fordulatának a híve vagyok.” Bemutatjuk David Waldstreicher amerikai történészt (158)
 • David Waldstreicher műveinek válogatott bibliográfiája (167)
 • David Waldstreicher: Régiek, modernek és afrikaiak. Phillis Wheatley, a birodalom és a rabszolgaság politikája az amerikai forradalomban (Fordította: Vajda Zoltán) (169)

Figyelő

 • Fábián Laura: Hatalomépítés Anjou-módra (Gálffy László: Anjou és grófjai. A politikai területformálódás útjai és sajátosságai Franciaországban (9-13. század). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem -L’ Harmattan Kiadó, 2020.) (199)
 • Szente-Varga Mónika: Bevándorlás Latin-Amerikába, Kolumbusz első útjaitól napjainkig (Jancsó Katalin: Aranycseppek Latin-Amerikában. Egy sokszínű kontinens születése. Szeged: SZTE Press, 2021.) (202)