Magyar Tudomány 2022/3

Tematikus összeállítás • STEAM (Science−Technology−Engineering−Art−Mathematics) tudomány és zene: egy tartós és sokszínű kapcsolat 

Vendégszerkesztők: Tihanyi László, Saxon Szász János

 • Tihanyi László: Bevezető (271)
 • Sándor László: Motetta a templomban, templom a motettában (275)
 • Szigetvári Andrea: Tájékozódási pontok keresése a végtelen hangszíntérben (288)
 • Baráth Bálint: Fraktálalakzatok a számítógépes zenében. Charles Dodge Profile című művének bemutatása (304)
 • Szőcs Márton: Problémák a matematika és fizika zenei reprezentálásával (315)
 • Csapó Gyula: Művészet és tudomány – zene, világ, univerzum (324)
 • Vajda Gergely: A zenegén, avagy hogyan és miért zenésítsünk meg tudományos ismeretterjesztő szöveget (337)

Tematikus összeállítás • Rejtett folyamatok és feltárt jelentések

Vendégszerkesztő: Bollobás Enikő

 • Bollobás Enikő: Bevezető (345)
 • Bondár Mária: A kerék és a kocsi megalkotásának régészeti emlékei a Kárpát-medencéből (347)
 • Károly Krisztina: A tudományos szakfordításról fordítástudományi megközelítésben (359)
 • Font Márta: A Halics királya cím megjelenése és változó tartalma a 13–14. században (368)
 • Bollobás Enikő: Egy különös történelmi örökség rejtett működése az amerikai Dél prózairodalmában (379)

Tanulmány

 • Oláh Judit, Papp József, Balázs Ervin, Kovács Sándor: Biomassza-alapú gazdaság: a biomassza termelésének és felhasználásának alakulása az EU-ban, különös tekintettel az energetikai hasznosításra II. (389)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Polónyi István: Történelmi és szakmai útikalauz az európai felsőoktatás 21. századi fejlődéséhez (400)
 • Juhász Péter: Tehetségek együtt (403)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (406)

Elektronikusan elérhető itt.

Kriminológiai Tanulmányok 56.

Előszó (7)

 • Nánási László: A Csemegi-kódex születése (10)
 • Garai Renáta: A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata – a jogerős ítéletek tanulságai (30)
 • Kármán Gabriella: Az illegális műtárgy-kereskedelem a büntetőjog-gyakorlatban Magyarországon (48)
 • Farkas Krisztina: A kulturális javak védelmének büntetőjogi megközelítése Olaszországban (69)
 • Kiss Anna: Vádalku magyar módra? (88)
 • Nagy László Tibor: A kifosztás kriminológiai kérdéseiről (107)
 • Barabás A. Tünde, Dallos Endre, Molnár István Jenő, Papp József: Környezetszenzitív bűnmegelőzés az okosvárosokban (121)
 • Kármán Gabriella, Szabó Judit: A polgiráf felhasználásának elvei és feltételei a bizonyítási eljárásban (143)
 • Csapucha Bernadett: Az EJEB eseti döntésének hatása a magyar fogva tartási körülményekre (170)
 • Sárik Eszter, Bolyky Orsolya: Bűnözői életutak a maslow-i szükségletelmélet tükrében (186)

Summaries (213)

Elektronikus formában elérhető itt.