Múltunk 2023/4

Válságok a 20. században

 • Murber Ibolya: Válság és demokratizálás. Az osztrák és a magyar demokráciamodell az első világháború idején (4)
 • Bolgár Dániel: Nagy volt-e a jövedelmi egyenlőtlenség Magyarországon a két világháború között? Kritikai statisztika (45)
 • Pap Milán: Megküzdési stratégiák. Jelentések az olajválságról és a kádári vezetés 1973-1974-ben (95)
 • Sinéad Carolan: „Válsággondolkodás” és a társadalomelmélet átalakulása a posztsztálinista Magyarországon és Lengyelországban (122)
 • Iványi Márton: Hegemóniaválság és/ vagy egy világpolitika fordulat előjátéka? Az amerikai elhúzódó visszaesés diskurzusa (153)
 • Antal Attila: A válságok és kivételes jogrendek történeti perspektívában (182)

Szemle

 • Feitl István: Tanulmánykötet a 150 éves Budapestről (204)
 • Csunderlik Péter: Wilson és a kelet-európai „fajok” szegregációja (211)
 • Fiziker Róbert: Burgenland 100. Gondolatok a romantika és a realizmus mikszáthi házasságáról (217)
 • Juhász Zoltán András: Tintabarázdák és sárkányfog-vetemény. A vidéki ellenségkép a kommunista sajtóban (227)

Korall 2023/93

Politikai propaganda és társadalom

 • Pap Milán: A párttag élete. Személyes életvitel mint propagandaforrás a Pártélet 1956-os számaiban (5)
 • Tóth Judit: „A falun teljes erővel dúl az osztályharc, s még nem dőlt el, hogy ki-kit győz le.” Az 1949-es választások hatása az agrárpropagandára (27)
 • Somogyi László: Civil internáltak megjelenítése az I. világháborús magyarországi sajtópropagandában (49)
 • Domokos Mariann: Propagandaponyvák a dualizmus kori Magyarországon. A Históriák, Nóták a művelődés és a propaganda szolgálatában (73)
 • Hőnich Henrik, Nagy Ágoston: Társadalomszemlélet és politika a napóleoni háborúk magyarországi katolikus zászlószentelő prédikációiban (94)
 • Kiss László: A humor mint a közpolitika tükre. A Ludas Matyi propagandatevékenysége 1945-1990 között (121)

Könyvek

 • Ordasi Ágnes: Rigó Máté: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? (145)
 • Zubek Károly: Wettstein Domonkos: Balatoni építészet. Stratégiakeresés a huszadik században (151)
 • Suhajné Szoka Margit: Huhák Heléna: Agitátorok. Kommunista mozgósítás a pártállam kiépítésének mindennapjaiban (1948-1953) (155)
 • Gyönki Viktória: Simon Katalin: A kocsmáktól a fogadókig. A vendéglátás keretei és története Óbudán 1848 előtt (158)
 • Szerzőink (162)
 • Contents (164)
 • Abstracts (166)