Családi Jog 2020/3

A családjog jövője

  • Katonáné Pehr Erika: A gyermek érdeke az örökbefogadás új jogi környezetében (1)

Nézőpontok

  • Kussinszky Anikó, Lux Ágnes, Stánicz Péter: Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága legfrissebb megállapításai Magyarország tekintetében: a különleges jelentésből levonható főbb következtetések (9)
  • Nagy Györgyi: A bizalmi vagyonkezelés alkalmazásának lehetősége a cselekvőképességükben korlátozott személyek esetében (17)
  • Pap Enikő: Évtizedek szakértelme jogi formában. A nők elleni és a családon belüli erőszakkal szembeni fellépést célzó Isztambuli Egyezményről (25)
  • Herke-Fábos Katalin: Megállapítások a megelőző pártfogás intézményéről a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében (32)

Külföldi szemle

  • Szeibert Orsolya: A gyermek a COVID-19 járvány idején – gyermekjogi, gyermekvédelmi és családjogi ajánlások (39)

Joggyakorlat

  • Ferge Zsigmond: Az uniós polgár tartásáról gondoskodó munkavállaló szülő tartózkodáshoz való joga és szabálytalan forrásból származó jövedelme. Az Európai Bíróság ítélete az Ermira Bajratari kontra Secretary of State for the Home Department ügyben (44)

Kitekintés

  • Klisics Diána: A házasság felbontása közös megegyezés alapján. A közjegyző lehetséges szerepe (50)

Hírek, események

  • Török Soma: Család és gyermek – Nézőpontok. Konferenciabeszámoló (57)