Magyar Filozófiai Szemle 2022/2

 • Mráz Attila, Kapelner Zsolt, Réz Anna, Tóth Szilárd János: Előszó, John Rawls: viták és olvasatok a mai mayar politikafilozófiában (5)

Fókusz

Értékelmélet és filozófiai módszertan Rawls nyomán

 • Kis János: Rawls az ideális elméletről (17)
 • Orthmayr Imre: Értékpluralizmus: Weber, Berlin, Rawls (61)
 • Golden Dániel: Rawls politikai liberalizmusának pragmatista értelmezései (76)
 • Paár Tamás: Az átgondolás egyensúlya és az ekvilibrizmus megbillenése: viták a (morál)filozófia módszeréről és céljáról (93)

Rawlsiánus megközelítések a normatív politikai filozófiában és a politikai etikában

 • Kollár Eszter: Egy rawlsiánus Európai Unió felé (123)
 • Ujlaki Anna: Rawls és a migráció (140)
 • Krokovay Zsolt: A polgári viselkedés kötelessége, Jack demokráciája (160)
 • Mráz Attila: Szavazás és engedetlenség (190)
 • Tanyi Attila: Önbecsülés, önérzet és az igazságosság követelményei (209)

Rawls-kritikák: A liberális egalitarizmus kritikusai

 • Olay Csaba: Az én fogalma Rawlsnál és közösségelvű kritikái (229)
 • Tóth Szilárd János: Rawls republikánus kritikája (249)
 • Kapelner Zsolt: Rawls kapitalizmuskritikája (266)

Varia

 • Simon József: Morális indifferencia és természetjogi kötelezettség. Apáti Miklós Vita triumphans civili (Amsterdam 1688) című művében (285)
 • Nyírő Miklós: „A lehetséges kiutat a szerénységbe való visszahúzódás jelenti” (313)
 • E számunk szerzői (329)
 • Summaries (333)

Magyar Filozófiai Szemle 2021/1

Tanulmányok

 • Forrai Gábor: A felelősségtulajdonítás haszna, avagy miért téves a revizionista érv (5)
 • Fazekas Péter, Gyenis Balázs, Hofer-Szabó Gábor, Kertész Gergely: Okság: egy dinamikus rendszereken alapuló megközelítés (26)
 • Inan Dániel Haydar: A tudat egysége és mély természete (46)
 • Marosán Bence Péter: Az individuális és a kollektív tudattalan fenomenologiájáról Freud, Jung és Husserl nyomán (65)
 • Toronyai Gábor: A halál fenomenológiai megközelítése – Husserlt követve (86)
 • Nyírő Miklós: Kulturális politika versus dialógus. Richard Rorty metafilozófiája a hermeneutika kontextusában (115)

Dokumentum

 • Mesterházi Miklós: Eltevedt írás eltévedt publikumnak. John Toland tanulmánya elé (133)
 • John Toland: Érvek a zsidók honosítása mellett Nagy-Britanniában és Írországban, egy tekintetn alatt minden más nemzettel, egyben a zsidók megvédelmezése a minden országban mutatkozó közönséges előítéletek ellen (139)

Kitekintés

 • Weiss János: Hegel negyed évezredes születésnapja (165)
 • Rózsa Erzsébet: G.W.F. Hegel: 250 (Klaus Vieweg: Hegel. Der Philosoph der Freihet. Biographie) (184)

Fórum

 • John Éva: Recenzió Komorjai László Idő és folytonosság című könyvéről (193)
 • Szegedi Nóra: Egy új tapasztalatelmélet felé (Komorjai László: Idő és folytonosság. A tapasztalatfolyam fenomenológiája) (210)
 • Komorjai László: Válaszom John Évának és Szegedi Nórának (218)

Megemlékezés

 • Forrai Gábor, Zemplén Gábor: Fehér Márta (1942-2020) (233)
 • Sipos Júlia: Szkülla és Kharübdisz – a cinikus értéktagadás és az ájult bálványimádás között. Délutáni teázás Fehér Mártával (237)

 • E számunk szerzői (251)
 • Summaries (253)