Magyar Jog 2021/1

Tanulmányok

  • Döme Attila: A gyógyulási esély meghiúsulásáért való felelősség megítélése német nyelvterületen (1)
  • Tancsik Annamária: A gyógyulási esély elvesztése a francia jogban (11)
  • Fenyvesi Csaba: Felismerési kísérlet a bűnügyekben (22)
  • Kiss Csaba: A jogos védelem néhány külföldi szabályozásának elvei és tanulságai (29)
  • Nagycenki Tamás: Bűnszervezet újratöltve – Néhány gondolat a hierarchikus szervezettség és konspiratív működés követelményéről (35)
  • Kőrös András: Tudomány és hagyomány – Gondolatok Vékás Lajos: „Fejezetek a magánjogtudomány történetéből” című könyve kapcsán (46)

Szemle

  • Fazakas Zoltán József: Szászy István Emlékkonferencia (58)
  • Szmodis Jenő: Az államszervezési feladatokról újabb aspektusokban (62)