Médiakutató 2023/1

Cenzúra

 • Kiss Ágnes: Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúrarendszerekben. Romániai példák 1949–1989 (7)

Magyar média

 • Bátorfy Attila, Bádos Kata Kincső: Magyar újságírók digitális biztonsággal és zaklatással kapcsolatos tájékozottsága és eszközhasználata – kutatási eredmények (21)

Történelem

 • Völgyi Réka: Pest legszebb ágyasa és a Vörös Zsuzsa: prostituáltgyilkosságok a bulvársajtóban (41)
 • Nagy Adrienn: „Csempész-razzia fél országon át”. Nyugat-magyarországi feketézés a korabeli filmriportok tükrében 1918 (55)

Reklám

 • Szerényi Szabolcs: Reklám és művészet komplex kapcsolatrendszere és kutatási lehetőségei (71)

Kritika

 • Tisza Eleonóra: Az érző rajongó. Brit Kelley Loving Fanfiction: Exploring the Role of Emotion in Online Fandoms című könyvéről (87)
 • Keszeg Anna: Médiavalóságok készülékközelben. Szijártó Zsolt Sokszínű médiavilágok. A mindennapi élet és a médiakutatás antropológiai dimenziói című könyvéről (89)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/12

 • Blutman László: A bírói jogértelmezés alkotmányos követelményei (465)
 • Zombory Katarzyna: A hatékony jogorvoslathoz való jog (478)
 • Lugosi József: Alperesi eljárási jogegyenlőség fizetési meghagyás után (489)
 • Boros Anita, Varga-Grund Szabina, Gordos Bianka: Greenwashing a kozmetikai iparban (499)
 • Auer Ádám: A kft.-jog diszpozitív szabályozásának árnyalatai (511)
 • Nagy Adrienn: A tárgyalási szerkezet polgári perjogi változásai (514)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Világtörténet 2022/2

 • Murber Ibolya: Egy határváltozás dimenziói. Az osztrák-magyar határvidék száz évvel ezelőtt (175)

Tanulmányok

 • Székely Tamás: Vihar előtti csend? Nyugat-Magyarország a dualizmus korában (185)
 • Murber Ibolya: Az osztrák-magyar határvita gazdasági aspektusai az első világháború után (207)
 • Nagy Adrienn: Fekete éjszakában az éjszaka feketézői. Csempészek mindennapjai a nyugati határsávban, 1918-1922 (225)
 • Kalocsai Péter: A nyugat-magyarországi közlekedési hálózat változásai a trianoni békeszerződés következtében (241)
 • Bakó Balázs: A trianoni béke hatása a katolikus egyházkormányzatra a Nyugat-dunántúlon (269)
 • Agg Richárd: A korabeli magyar sajtó érvei Nyugat-Magyarország megtartása mellett (285)
 • Jankó Ferenc: Csikóhal és darázsderék. Burgenland térképezett földrajza (301)
 • Törő László Dávid: Határváros egy vitatott hovatartozású térségben. Történeti viták Sopron múltjáról a két világháború között (325)
 • Tóth Imre: Mítosz és valóság. Sopron hűsége a 20. századi (emlékezet)politikában (345)

Szemle

 • Horváth N. Zsolt: Hétköznapok a határviták árnyékában (361)
 • Révész Tamás: Új határ az Alpokalján (364)
 • Szabó Bálint: Megalkotni és megismerni. Burgenland földrajzának kezdetei (367)

Századok 2022/3

Tanulmányok

 •  Pálosfalvi Tamás: Két (király)választás Magyarországon. Habsburg Albert és Jagelló I. Ulászló magyar királysága (459)
 •  Rudolf Veronika: A Birodalom vonzásában. Cseh–magyar–osztrák kapcsolatok 1196 és 1214 között (505)
 • Sáfrány TímeaTisztújítások és tisztviselői karrierutak a reformkori Csongrád vármegyében (531)
 • Varga Dániel: A Duna-konföderációs terv előzménye: Il Programma Ungherese (563)
 • Nagy Adrienn: Határváltozás(ok) és csempészet. Fejezetek a nyugati határtérség lakosságának mindennapjaiból (585)
 • Turbucz DávidHorthy Miklós államfői tevékenysége az 1920-as években (615)

Történeti irodalom

 • Barabás Gábor: Márta Font: The Kings of the House of Árpád and the Rurikid Princes. Cooperation and Conflict in Medieval Hungary and Kievan Rus’ (639)
 • Farkas Csaba: Csukovits Enikő (szerk.): Az Anjou-kor hatalmi elitje (641)
 • Katona CsabaJakab Réka – Kákonyi Anna: Táguló és szűkülő terek.  A veszprémi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete (644)
 • Szabó Róbert Károly: Sallay Gergely Pál: „Hadiszalagon, kardokkal.” Az első világháború hatásai az osztrák–magyar kitüntetési rendszerre (647)
 • [Monostori Imre]: Törő László Dávid: „A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki.” Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb problémái (649)           
 • Ablonczy Balázs: Soós István (szerk.): Mályusz Elemér: Visszaemlékezések (653)
 •  Mitrovits Miklós: Béla Tomka: Austerities and Aspirations. A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe since 1945 (655)

Miskolci Jogi Szemle 2020/3. különszám

Tanulmány

 • Angyal Zoltán: Úton a digitális egységes piac felé (5)
 • Barta Judit: Az EU által meghirdetett digitális forradalom hatása a kereskedelmi jog egyes területein: szerződések, fogyasztóvédelem, gazdasági verseny, gazdasági társaságok (14)
 • Barzó Tímea: Az egészségügyben érvényesülő szerződéses viszonyok és felelősségi kérdések sokszínűsége (27)
 • Cseh Gergely: Az önkormányzati feladatellátás aspektusai, különös tekintettel a helyi közszolgáltatásokra (34)
 • Csemáné Váradi Erika, Vinnai Edina: Az állam szerepe a digitális egyenlőtlenségek csökkentésében (44)
 • Erdős Éva: A digitális gazdaságra ható adójogi környezet adóharmonizációjának eszközei az Európai Unióban és a nemzetközi adójogban (56)
 • Jámbor Adrienn: Okos oktatás – út az okos és fentartható(bb) társadalom felé (67)
 • Jánosi Andrea: A hazai bűnügyi nyilvántartási rendszer evolúciója (75)
 • Koncz Ibolya Katalin: Az ipari forradalmak társadalomra gyakorolt hatása Magyarországon (87)
 • Mélypataki Gábor: A munka digitalizálódása a munkajogi alapelvek tükrében (97)
 • Nagy Adrienn: Digitalizáció és a mesterséges intelligencia a magyar igazságszolgáltatásban (105)
 • Nagy Anita: Digitalizáció a büntetés-végrehajtásban (112)
 • Pongrácz Ildikó: Gyermekek, idősek, fogyatékkal élők az információs társadalomban (120)
 • Pusztahelyi Réka: Emberi döntéshozatalt segítő illetve kiváltó mesterséges intelligencia alkalmazásával okozott károkért való felelősség (132)
 • Rácz Zoltán: A munkához való jog tartalmának változása, különös tekintettel a mesterséges intelligencia alkalmazásának hatására (140)
 • Ritó Evelin, Czékmann Zsolt: A magyar digitalizácuós stratégiaalkotás helyzete (150)
 • Róth Erika: A digitalizáció hatása a büntetőeljárásra (165)
 • Sántha Ferenc: A gazdasági, illetve a gazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények újabb fejleményei és a digitalizáció kiívásai a büntetőjogban (175)
 • Stefán Ibolya: A mesterséges intelligencia jogi szabályozásának egyes kérdései (184)
 • Varga Zoltán: Digitalizáció az adóigazgatásban (192)