Kriminológiai Tanulmányok 56.

Előszó (7)

  • Nánási László: A Csemegi-kódex születése (10)
  • Garai Renáta: A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata – a jogerős ítéletek tanulságai (30)
  • Kármán Gabriella: Az illegális műtárgy-kereskedelem a büntetőjog-gyakorlatban Magyarországon (48)
  • Farkas Krisztina: A kulturális javak védelmének büntetőjogi megközelítése Olaszországban (69)
  • Kiss Anna: Vádalku magyar módra? (88)
  • Nagy László Tibor: A kifosztás kriminológiai kérdéseiről (107)
  • Barabás A. Tünde, Dallos Endre, Molnár István Jenő, Papp József: Környezetszenzitív bűnmegelőzés az okosvárosokban (121)
  • Kármán Gabriella, Szabó Judit: A polgiráf felhasználásának elvei és feltételei a bizonyítási eljárásban (143)
  • Csapucha Bernadett: Az EJEB eseti döntésének hatása a magyar fogva tartási körülményekre (170)
  • Sárik Eszter, Bolyky Orsolya: Bűnözői életutak a maslow-i szükségletelmélet tükrében (186)

Summaries (213)

Elektronikus formában elérhető itt.