Múltunk 2021/3

EGYMÁSBA FONÓDÓ TÖRTÉNELEM – A MAGYAR–LENGYEL 20. SZÁZAD

  • Romsics Gergely: Lengyelország helye a magyar külpolitikai gondolkodásban 1920-ban (4)
  • Marek Kornat: Magyarország helye a Tengerköz-koncepcióban. Józef Beck és a lengyel–magyar szövetségről alkotott elképzelései a „Harmadik Európá”-ban (31)
  • Aleksandra Sylburska: Lengyel–magyar politikai és diplomáciai kapcsolatok 1945 és 1948 között (54)
  • Takács Róbert: Desztalinizációs kultúrpolitikák páternoszteren. A tűrés és tiltás, nyugati transzferek és kísérletezés, valamint a lengyel–magyar viszony feszültségei 1956 után (81)
  • Mitrovits Miklós: Politikai ellenzék és kulturális ellenállás Lengyelországban és Magyarországon a késő szocializmusban (összehasonlítás, kapcsolatok, transzferek) (125)
  • Danyi Gábor: Transznacionális diffúzió, ellenzéki „legendák”, képzeletbeli körforgások. A lengyel Szolidaritás mozgalom nem hivatalos recepciója Magyarországon az 1980-as évek elején (154)
  • Michal Przeperski: Galvanizáció – válság – megújulás. Magyar gazdasági és politikai reformok a lengyel médiában az 1980-as években (189)
  • Balázs István Miklós: Kerekasztal-tárgyalások Lengyelországban. Korabeli kritikák és magyar ellenzéki recepciók (216)

SZEMLE

  • Tomasz Kozłowski: Rakowski. Életrajz a Lengyel Egyesült Munkáspárt utolsó vezetőjéről (240)
  • Mitrovits Miklós: Lengyelország, mint az informális kulturális csere központja a hetvenes-nyolcvanas években (251)

Ismertetők elérhetők itt.