Századok 2023/3

Frank Tiborra emlékezünk

 • Borhi László: Moszkvában már 1943-ban eldőlhetett Erdély sorsa… Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére (413)
 • Lojkó Miklós: Alapjogok, alkotmánytan és államhatalom. Concha Győző angol alkotmányértelmezésének távlatai (427)
 • Hermann Róbert: Az újságíró-százados és a főhadnagy. Zerffi Gusztáv és Arthur von Seherr Thoss gróf konfliktusa 1849 júniusában (451)
 • Elbe István: A Shakespeare-ház. Egy Kossuth-emlékjel az Országos Széchényi Könyvtárban (469)

Pragmatizmus, hagyomány és modernizáció – Mária Terézia császárné és királynő

 • G. Etényi Nóra: Bevezető (493)
 • Mezey Barna: A Pragmatica Sanctio és a magyar történeti alkotmány (495)
 • Forgó András: A királynő és az érsek. Esterházy Imre szerepe Mária Terézia uralkodásának kezdeti éveiben (515)
 • Krász Lilla: Mária Terézia (köz)egészségügyi reformjainak olvasatai (537)
 • Serfőző Szabolcs: „Rex femineus”. Mária Terézia reprezentációjának maszkulin és feminin elemei pozsonyi koronázási ceremóniáján és portréin (561)

Közlemény

 • Czáboczky Szabolcs: Szepesi németek az első Csehszlovák Köztársaságban. Historiográfiai áttekintés (587)

Történeti irodalom

 • Veszprémy László: Benei Bernadett: A magyar krónika Árpád-kori szakaszának latin nyelve (601)
 • Papp Sándor: Gábor Kálmán et al. (eds.): The Correspondence of the Beylerbeys of Buda, 1617-1630. Diplomatic Relations between Ottomans, Habsburgs and Hungarians (603)
 • Papp István: Koloh Gábor: „Szántani lehet, de vetni nem muszáj.” Az ormánsági egykézés történetei (1790-1941) (606)
 • Schrek Katalin: Csaplár-Degovics Krisztián: „Nekünk nincsenek gyarmataink és hódításai szándékaink.” Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon (1867-1914) (609)
 • Szeghy-Gayer Veronika: Ștefan Gaučik: Mestské Múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöki (612)
 • Bánkuti Gábor: Dévényi Anna: Nemzetnevelés-parafrázisok. A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig (615)
 • E számunk munkatársai (619)

Magyar Jog 2021/6

Tanulmányok

 • Trócsányi László: Bevezető a Magyar Jog tematikus különszámához (321)
 • Polt Péter: 150 éves a modern magyar ügyészség (323)
 • Mezey Barna: „…ez a szervezet minden tekintetben bevált” – 150 éves a királyi ügyészségről szóló törvény (329)
 • Belovics Ervin: Az ügyészség feladatai a megújult büntetőeljárás tükrében (337)
 • Lajtár István: Az ügyészség közjogi szakágáról (343)
 • Varga Zs. András: Tíz éves az Alaptörvény – 150 éves a modern magyar ügyészség (349)
 • Czine Ágnes: A Királyi Ügyészségtől Magyarország Ügyészségéig 150 év távlatából avagy az ügyészség alkotmányos helyzetének változásai (355)
 • Tóth Mihály: Viták és javaslatok az ügyészség állami szervek rendszerében elfoglalt helyéről (363)
 • Bánáti János – Kadlót Erzsébet: Az ügyészség funkcióváltásának modern kori „befejezetlen szimfóniája” (371)

Bírósági Szemle 2020/1

 • Senyei György: Köszöntő (2)
 • Osztovits András: Előszó (3)

Tanulmányok

 • Ződi Zsolt: A bíróságok és a technológia (4)

Fórum

 • Virág Csaba: Az új polgári perrendtartás alkalmazásának kihívásai. Bírói attitűdök a perrend egyes új jogintézményeivel kapcsolatban (14)
 • Szabó Judit, Hornyák Szabolcs: Az új büntetőjogi eljárási kódex hatása a bírósági igazgatásra (26)

Arcképcsarnok

 • Bódiné Beliznai Kinga: „Akinek ítéleteiben a jog és az igazság kérdései mellett mindig ott volt a meleg emberi szív is – Juhász Andor bírói pályafutása (38)
 • Peres Zsuzsanna: Ifj. Mailáth György országbíró életpályája (47)

Recenziók

 • Mezey Barna: Adalékok a bírói szerepfelfogáshoz. A Kúria és elnökei (57)
 • Kis László: A bírósági igazgatási modellek alkalmazásának gyakorlati aspektusai. David Kosař: Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. Holding the Least Accountable Branch to Account (64)
 • A szerzőkről (68)
 • Abstracts (69)
 • Szerzői útmutató (71)

Elektronikus formában elérhető itt.