Statisztikai Szemle 2023/3

Tanulmányok

  • Makai Attila Lajos: Rangsorok: vakfoltok a startupökoszisztéma-kutatásban (203)
  • Jámbor Zsófia: A hazai tejipar versenyképességének vizsgálata az Európai Unióban (232)
  • Mente Kristóf: A potenciális IFRS-felhasználói kör pénzügyi változóinak struktúraelemzse (259)

Fórum

  • Hoóz István (1928-2023) (281)
  • Hírek, események (283)

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.