Közjegyzők Közlönye 2023/4

 • Bojan Podgoršek: Közjegyzői letéti szolgáltatások I. rész (5)
 • Balogh Tamás: A vagyontárgyak felsorolása az európai öröklési bizonyítványban – lehetőség vagy kötelezettség? Az Európai Bíróság C-354/21. sz. ítéletéről (27)
 • Makács Adrienn: Objektív és szubjektív elemek Németország kitagadási rendszerében (44)
 • Szajlai Kitti: A magyar ingatlan-nyilvántartás történetének mérföldkövei (63)
 • Baumgartner Nóra: A franca közjegyzők szerepe az adózás területén Közjegyzői közreműködés az ügyfeleket terhelő adókötelezettségek teljesítésében (75)
 • Bozsó Ildikó: A közjegyzők bíróságként való minősítése az uniós rendeletekben Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata (93)
 • Sajtószemle (108)
 • Summary, Résumé, Zusammenfassung (114)

Közjegyzők Közlönye 2023/3

 • Veress Emőd: A váltó mint értékpapír a magyar költészetben (5)
 • Boóc Ádám: Észrevételek a feltűnő értékaránytalanság fogalmához a magyar jogban (24)
 • Gerőcs-Tóth Andrea: A fogyasztó és vállalkozás közötti jogvita megoldására szolgáló alternatív vitarendezési lehetőségek Csehországban (35)
 • Rák Viktor: Hogy kerül a csizma az asztalra, avagy miért vannak az európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány közjegyző általi kiállításának szabályai rossz helyen a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, és hol lenne inkább helyük (52)
 • Makács Adrienn: Megfoghatalanság a kitagadási okok rendszerében (61)
 • Kiss Attila: A perkoncentráció megjelenése egyes külföldi államok perjogában (79)
 • Sajtószemle (96)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (100)