Valóság 2024/5

 • Csath Magdolna: A körforgásos gazdaság és az értékláncok (1)

Századok

 • Egy szakmaközi vitaülés kritikai észrevételei (13)
 • Szabados György: Kalászolás középkor kútfőinkben keleti kulturális kapcsolatainkról (14)
 • Hoppál Mihály: Jegyzetek az ősmagyar mítoszok eredetiségéről (24)
 • Sántha István: Diószegi Vilmos személyisége, munkássága szibériai terepkutatásai tükrében – nyolc tételben (30)
 • M. Lezsák Gabriella: „Rombolni mindig könnyebb, mint építeni” (39)
 • Somfai Kara Dávid: Pócs Éva tanulmánya margójára (42)
 • Agócs Gergely: Megjegyzések egy dekontrokciós kísérlethez (47)
 • Mátéffy Attila: A honfoglaló magyarok világfája Pócs Éva illúzióinak fényében. Prekoncepci, koncepció, miszkoncepció – avagy a képmutatás módszertana (54)

Műhely

 • Befejezetlen múlt című eszmetörténeti konferencia (73)
 • Boros János: Befejezhetetlen múlt és befejezhetetlen jelen. A történelem procedurális poétikája (74)
 • Fenyvesi Szabolcs: Politikai retorika és modernitás – Észrevételek (86)
 • Leidinger-Demeter Kata: Az egykekérdés a magyar közgondolkodásban a századfordulótól a Horthy-korszakig (97)
 • Segesdi Gergő: A királykérdés árnyékában, a köztársasági gondolat megjelenése a magyar politikai közbeszédben (110)

Napló és kritika

 • Czirkos Barnabás: A nemzetek tragédiája, avagy a demográfia filozófiája (120)

Külföldi folyóiratokból

 • Thomas Isler: Kétségbeesünk a világ állapota miatt? (123)
 • Zanny Minton Beddoes: Melyik a világ legszebb nyelve? (125)
 • Százéves a Magyar Nemzeti Bank 1. rész (127)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (23, 29, 46)

Rubicon 2023/9

Nagyító alatt: Az első magyar királyné

 • Zsoldos Attila: Gizella. A keresztény hit túszából első magyar királyné (4)
 • Csákó Judit: Kegyes királyné vagy ármánykodó asszony? Bajorországi Gizella eltérő megítélései a krónikairodalomban (12)

A hónap témája: Kettős honfoglalás

 • M. Lezsák Gabriella: László Gyula kolozsvári évei, 1940-1949
 • Szabados György: Kettős honfoglalás. A „termékeny bizonytalanság” jegyében. László Gyula elméletéről az írott források alapján (30)
 • Hoppál Mihály: A honfoglaló magyar nép élete. László Gyula az ősi magyar hitvilágról (42)

Dosszié: Internacionálék

 • Kántás Balázs: A Fehér Internacionálé. Magyar-bajor-osztrák titkos szervezkedés, 1920-1921 (50)
 • Kolontári Attila: A világforradalom pártja. A Komintern (60)
 • Hahner Péter: A IV. Internacionálé (76)

Valóság 2021/3

Pokol Béla: Kibertéri gondolatok (1)

Műhely

 • Lányi Gusztáv: Organikus lélek(vesztés) és digitális-virtuális kommunikáció. Pedagógiai és pszichológiai kihívások (12)
 • Windhager Ákos: Befogadói terhek Erkel Bánk bánja esetében (27)
 • Rénes Balázs: A romániai magyaar nyelvű történelemkönyvek Erdély képe (37)

Századok

 • Iványi Márton Pál: A nyelvi kontinuitás illúziója? Adalék a latin-román nyelvi folytonosság kritikájához egyes frazémák tükrében (50)
 • M. Lezsák Gabriella: Tudománypolitika és régészet a két világháború közötti Magyarországon. A kolozsvári régészeti iskola a „visszatért Észak-Erdély” alatti időszakban (57)
 • Sinkovicz Ákos, Tornai Csongor Gáspár: Az észak-erdélyi köztársaság mítosza (69)
 • Ménes András: Negyven éve hunyt el Max Delbrück (73)

Doktorandusz cikkpályázat

 • Pótó Júlia: Néma szemtanúk. Fényképek és röntgenképek a bíróságon a 18-19. század fordulóján (76)
 • Yilmaz-Mészáros Enikő: Raúl Zurita és a CADA művészeti csoport működése a chilei Pinochet-diktatúra alatt (87)
 • Karkusz Patrik Dániel: A teodícea problémája és hatása a francia felvilágosodás társadalomfilozófiájára (97)

Napló

 • Kaposi Márton: Kiváló vezetőkkel Dante világában (107)
 • Fogarasi Attila: Szász László: Bánffy Miklós, Az erdélyi szellem arisztokratája (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Anja Burri, Franziska Pfister: Szexuálisan zaklatják őket és megtagadják tőlük a továbbképzéseket: a svájci orvosnőket diszkriminálják a kórházakban (115)
 • Andrew Higgins: Oroszországban a „Csontok útja” a kétségbeesés és a szenvedés emlékét őrzi (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Amit Boris tanulhatna de Gaulle-tól (122)
 • Ross Benes: Egy vidéki iskolamester és a bevándorlásellenesség (124)
 • Susan Blumberg-Kason: „A Tea Útja” (127)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (36, 49, 68, 112)