Századok 2021/3

Tanulmányok

 • Kármán Gábor: Johann Heinrich Bisterfield és az erdélyi külpolitika 1638-1643 (465)
 • Barabás Gábor: A pápaság és a kánoni választások a 13. századi magyar egyházban (517)
 • Berecz Ágoston: Paraszti nacionalizmus alulnézetből. Románok a dualista Magyarországon (547)
 • Lovra Éva: A korai modern várostervezés magyar úttörője, Palóczi Antal (575)

Közlemények

 • F. Romhányi Beatrix, Laszlovszky József: A tatárjárás pusztítása és a magyarországi templomhálózat (601)
 • Czinege Szilvia: Széchenyi német nyelvhasználata levelei tükrében (631)

In memoriam

 • Vitári Zsolt: Tilkovszky Loránt (1927-2021) (655)

Történeti irodalom

 • Csermelyi József: Klaus Lohrmann: Die Babenberger und ihre Nachbarn (659)
 • Galambosi Péter: Thoroczkay Gábor: A középkori Magyarország. Állam és ideológiák (662)
 • Lakatos Bálint: C. Tóth Norbert: Adatok Cegléd középkori történetéhez (664)
 • Egedy Gergely: Frank Tibor: Viktória királynő kezeihez. Az osztrák-magyar kiegyezés brit tükörben 1865-1870 (667)
 • Jeszenszky Géza: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Impériumváltás Erdélyben 1918-1920 (670)
 • Papp István: Ville Häkkinen: From Counterrevolution to Consolidation? Language of Nation-building in the Hungarian Parliamentary Debates, 1920-1928 (673)
 • Gellért Ádám: Árpád von Klimó: Remembering Cold Days. The Massacre of Novi Sad, Hungarian Politics, & Society, 1942-1989 (677)
 • Lőrincz Lili: Nagy Mihály Zoltán, Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957-1960) (679)
 • Törő László Dávid: K. Lengyel Zsolt: Der gelehrsame Exilant. Eine keine Biografie des Historikers Thomas von Bogyay (682)
 • E számunk munkatársai (685)