Magyar Jog 2021/6

Tanulmányok

  • Trócsányi László: Bevezető a Magyar Jog tematikus különszámához (321)
  • Polt Péter: 150 éves a modern magyar ügyészség (323)
  • Mezey Barna: „…ez a szervezet minden tekintetben bevált” – 150 éves a királyi ügyészségről szóló törvény (329)
  • Belovics Ervin: Az ügyészség feladatai a megújult büntetőeljárás tükrében (337)
  • Lajtár István: Az ügyészség közjogi szakágáról (343)
  • Varga Zs. András: Tíz éves az Alaptörvény – 150 éves a modern magyar ügyészség (349)
  • Czine Ágnes: A Királyi Ügyészségtől Magyarország Ügyészségéig 150 év távlatából avagy az ügyészség alkotmányos helyzetének változásai (355)
  • Tóth Mihály: Viták és javaslatok az ügyészség állami szervek rendszerében elfoglalt helyéről (363)
  • Bánáti János – Kadlót Erzsébet: Az ügyészség funkcióváltásának modern kori „befejezetlen szimfóniája” (371)