Világtörténet 2022/4

 • Bíró László: Népképviselet és a népi akarat képviselete (535)

Tanulmányok

 • Balázs Gábor: „A nép jó, a képviselői megvesztegethetőek” Az 1793-as francia alkotmányról (539)
 • Lajkó Ádám: A két világháború közötti szélsőjobboldal interpretációi a nyugati történetírásban (585)
 • Juhász Barnabás: Hol húzódjon a német-lengyel határ? Nemzeti önrendelkezés, területi követelések és harc a szénmezőkért Felső-Sziléziában a nagy háború után (635)

Műhely

 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: Vitatott pontok az utolsó egyiptomi khedive magyar származású feleségének életében (659)

Szemle

 • Lévai Csaba: A brit oroszlán, az orosz sas és a keleti kérdés (671)
 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: A kiszámíthatatlan Közel-Kelet létrejötte (675)
 • Farkas Ildikó: Trianon és Japán (679)
 • Pók Attila: Emlékezetpolitika és populizmus Délkelet-Európában (685)

Múltunk 2021/1

Posztháborús állapot – Magyarország, 1944-1947

 • Cora Zoltán: A magyarországi szociálpolitika és a posztháborús állapot (1944-1947): rekostrukció, stabilizáció, alternatívák (4)
 • Balogh Róbert: „Köszönömszépenaczipőt.” A második világháború utáni Magyarország a budapesti UNRRA-misszió iratainak tükrében (54)
 • Péterffy Gergely: A Magyar Államvasutak és a Közlekedésügyi Minisztérium elképzelései a második világháború utáni békekötésről, 1945-1946 (93)
 • Vilonya Bianka: A Magyar Állami Operaház az átmenet éveiben: személycserék, műsorpolitika, változó közönség (136)

Tanulmány

 • Csoma Lajos: Forradalmi kormányzat és önkormányzat konfliktusa 1919-ben. Munkástanácsok Magyarországon (170)

Szemle

 • Pók Attila: Úttévesztés. Szociáldemokraták a Tanácsköztársaságban (202)
 • Ignácz Károly: A bethleni kétharmad – választási törvénytelenség és aránytalanság révén (210)
 • Hubai László: Az államszocializmus álparlamentje (223)
 • Molnár Eszter Edina: Az első generáció (230)
 • Lajkó Ádám: Képzelt fasizmus (238)