Magyar Jog 2024/4

Tanulmányok

  • Ambrus István, Csöndes Mónika: A büntetőítélet hatálya polgári perben, döntés a jogerősen elbírált bűncselekmény vagyoni jogkövetkezményeiről I. (193)
  • Szucsikné Soltész Ilona Rita: A környezeti károk joghatósági kérdései I. (201)
  • Veress Emőd: Szladits Károly és a magyar magánjogi kodifikáció (210)
  • Kuhl Andrea: Szakértői bizonyítékok és a bizonyítás rendszere a büntetőeljárásban (218)
  • Bíró Vivien Enikő: Az elektronikus végrendelkezés megvalósulása egyes angolszász államokban (231)

Ítélkezési gyakorlat

  • Bodzási Balázs: A Kúria jogegységi határozatában az 1959-es Ptk.-nak az elévülés megszakítására vonatkozó szabályait vizsgálta (235)
  • Magyar Áron: Meddig tart a „Covid-hatás” a német költségvetési jogban? (238)
  • Szabó Annamária Eszter: A kellő felkészülési idő jogállami követelményének érvényesülése a veszélyhelyzeti jogalkotásban (242)
  • Varga Zsófia: Az Európai Ügyészség és határokon átnyúló nyomozási cselekmények (246)

Szellemidézés

  • Id. Trócsányi László: Jogászi pályafutásom. Curriculum vitae III. (249)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.