Századok 2023/3

Frank Tiborra emlékezünk

 • Borhi László: Moszkvában már 1943-ban eldőlhetett Erdély sorsa… Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére (413)
 • Lojkó Miklós: Alapjogok, alkotmánytan és államhatalom. Concha Győző angol alkotmányértelmezésének távlatai (427)
 • Hermann Róbert: Az újságíró-százados és a főhadnagy. Zerffi Gusztáv és Arthur von Seherr Thoss gróf konfliktusa 1849 júniusában (451)
 • Elbe István: A Shakespeare-ház. Egy Kossuth-emlékjel az Országos Széchényi Könyvtárban (469)

Pragmatizmus, hagyomány és modernizáció – Mária Terézia császárné és királynő

 • G. Etényi Nóra: Bevezető (493)
 • Mezey Barna: A Pragmatica Sanctio és a magyar történeti alkotmány (495)
 • Forgó András: A királynő és az érsek. Esterházy Imre szerepe Mária Terézia uralkodásának kezdeti éveiben (515)
 • Krász Lilla: Mária Terézia (köz)egészségügyi reformjainak olvasatai (537)
 • Serfőző Szabolcs: „Rex femineus”. Mária Terézia reprezentációjának maszkulin és feminin elemei pozsonyi koronázási ceremóniáján és portréin (561)

Közlemény

 • Czáboczky Szabolcs: Szepesi németek az első Csehszlovák Köztársaságban. Historiográfiai áttekintés (587)

Történeti irodalom

 • Veszprémy László: Benei Bernadett: A magyar krónika Árpád-kori szakaszának latin nyelve (601)
 • Papp Sándor: Gábor Kálmán et al. (eds.): The Correspondence of the Beylerbeys of Buda, 1617-1630. Diplomatic Relations between Ottomans, Habsburgs and Hungarians (603)
 • Papp István: Koloh Gábor: „Szántani lehet, de vetni nem muszáj.” Az ormánsági egykézés történetei (1790-1941) (606)
 • Schrek Katalin: Csaplár-Degovics Krisztián: „Nekünk nincsenek gyarmataink és hódításai szándékaink.” Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon (1867-1914) (609)
 • Szeghy-Gayer Veronika: Ștefan Gaučik: Mestské Múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöki (612)
 • Bánkuti Gábor: Dévényi Anna: Nemzetnevelés-parafrázisok. A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig (615)
 • E számunk munkatársai (619)

Századok 2022/1

JÁRVÁNYOK TÖRTÉNETI PERSPEKTÍVÁBAN. PESTIS, HIMLŐ, KOLERA, SPANYOLNÁTHA MAGYARORSZÁGON

 • Krász Lilla: Bevezető (5)
 • Gecser Ottó, Szende Katalin: Hans Saltzman, az 1510-es pestisjárvány és a nagyszebeni vesztegzár (9)
 • Vadas András: A Batthyány uradalomrendszer és a 17. század első felének pestisjárványai (25)
 • Sabine Jesner: Cordon Militaire – Cordon Sanitaire. Járványmegelőzés az erdélyi katonai határőrvidéken (1760 körül–1830) (47)
 • Krász Lilla: Az „oltalmazó himlőről”. A himlőoltás magyarországi népszerűsítése és bürokratizálása (61)
 • Fazekas Csaba: A szabadságharc és az 1848–1849. évi kolerajárvány összefüggései (81)
 • Géra Eleonóra: A spanyolnátha emlékezete. A spanyolnátha, az első világháború lábjegyzete (97)
 • TANULMÁNYOK
 • B. Szabó János, Sudár Balázs: Hol lehetett a rejtélyes „vlndr-i” csata? (117)
 • Bodovics Éva: Az 1878-as miskolci árvíz társadalom- és gazdaságtörténeti nézőpontból (139)
 • Bittera Éva: Egy magyar arisztokrata nő kisebbségi léthelyzetben (1918–1945). Csáky Mihályné gróf Nemes Gabriella sorsa a családi iratok tükrében (171)

 • KÖZLEMÉNY
 • Törő László Dávid: Történészek népi múltkonstrukciói az 1945 előtti Burgenlandvitákban (195)

TÖRTÉNETI IRODALOM

 • Lakatos Bálint: Kertész Balázs: Székesfehérvár oklevelei és levelei 1249–1526. (209)
 • Csermelyi József: Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak (211 )
 • Fejérdy András: Rupert Klieber (Hrsg.): Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon Band I. Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn (215) 
 • Eőry Áron: Eiler Ferenc – Tóth Ágnes (szerk.): A magyarországi németek elmúlt 100 éve. Nemzetiségpolitika és helyi közösségek (218)
 • Stark Tamás: Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér”. A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról, 1944/1945 (221) 
 • Bednárik János: Tóth Ágnes: Németek Magyarországon, 1950–1970 (225) 
 • E számunk munkatársai (229)