Rubicon 2024/5-6

Megszállás 1944

 • Máthé Áron: Egy külföldről irányított rendszerváltás. A „rendszerváltás” fogalmának történeti vonatkozásai (4)
 • Olasz Lajos: Kieltől Klessheimig. Horthy és Hitler találkozói, 1938-1944 (12)
 • Szakály Sándor: A szuverenitás elvesztése. Mit tudhattak és mit tehettek (volna) a magyar állam vezetői 1944. március 19. előtt? (34)
 • Szakály Sándor: Hogy történt? A német megszállás emlékezete. Dokumentumok és visszaemlékezések (40)
 • Borhi László: Kikényszerített megszállás. Magyarország az Egyesült Államok látószögéből, 1942-1944 (58)
 • Bartha Ákos: Németellenesség és ellenállás (66)
 • Botos János: Keresztes-Fischer Ferenc. Bársonyszékből koncentrációs táborba. Egy németellenes belügyminiszter (74)
 • Kovács Tamás: Hitler teljhatalmú megbízottja: Edmund Veesenmayer (78)
 • Nánay Mihály: A német megszállás felülnézetből. Hogyan élt át Habsburg József főherceg? (86)
 • Szekér Nóra: „Páncélosokkal az életért” – a Koszorús-akció (91)
 • Kovács Zoltán András: A szégyenletes triász: Jaross, Baky, Endre (100)
 • Szalay-Berzeviczy András: A német birodalmi sajtó. Magyarország képe a II. világháború alatt (112)

Rubicon Reprint 1990/1.

 • Rácz Árpád: Szlengszótár ’56 (120)
 • Rácz Árpád: Nagy Imre hazatalált. Interjú Litván Györggyel (122)
 • 1956 – Forradalom (125)
 • Rácz Árpád: Tisztul a kép. Interjú Varga Lászlóval (128)
 • Töttössy Magdolna: Tanárszemmel, diákszemmel (130)
 • Ungváry Rudolf: In memoriam ’56 (132)
 • Potencsik Erika: Kelet-Európa sérülései. Interjú Miszlievitz Ferenccel (135)
 • Tóth István: A Baltikum két megszállása. Hitler és Sztálin átnyúlt a balti népek feje felett (136)
 • Tóth István: Gorbacsov gordiuszi csomója (138)
 • Szabó Lajos Mátyás: A szovjet birodalom alkonya (140)
 • Rácz Árpád: Elsöpri az idő… A birodalmak anatómiája. Beszélgetés Komoróczy Gézával (142)
 • Nyíri Ferenc: Német gettó, orosz barakk. Kényszerpályák. Beszélgetés Jeszenszky Gézával, John Lukaccsal és Fülöp Mihállyal (144)
 • Rácz Árpád: Rakpart Klub. Ahol tanulták a demokráciát. Beszélgetés Budavári Péterrel (146)

Rubicon 2024/4

Győri századok

 • Bíró Szilvia: Arrabona. Katonai központ egy világbirodalom végvidékén (4)
 • Nemes Gábor: Püspöki székhely. Győr a középkorban (8)
 • Nemes Gábor: A Szent László-herma kalandos története (10)
 • Bagi Zoltán Péter: A Nyugat pajzsa. Győr, a végvidék legfőbb erőssége (14)
 • Gecsényi Lajos: Élet a végvárban. Erődváros a 16-17. században (26)
 • Dézsi Csaba András: A vaskakas és a Győr-keresztek. Győr visszafoglalásának emlékezete (32)
 • Oross András: Erődvárosból szabad királyi város (36)
 • Székely Zoltán: A barokk bástyája. A barokk művészet emlékei Győrött (38)
 • Nagy-L. István: A győri csata. Győr utolsó ostroma 1809-ben (46)
 • Hermann Róbert: Győr város a hadak útján 1848-49-ben (54)
 • Szende László: Rómer Flóris. Egy hajdanvolt polihisztor (60)
 • Honvári János: Kalmárvárosból gyárváros. A modern ipar kezdetei Győrben (66)
 • Kovács Tamás: A győri fegyverkezési program, 1938 (70)
 • Soós Viktor Attila: Apor Vilmos vértanúsága (73)
 • Honvári János: Inasból lett vezérigazgató. Horváth Ede, a vörös báról. Egy kommunista karrierút buktatói (78)
 • Hajba Ferenc: A tűzmadár légterében. Markó Iván és a Győri Balett (86)
 • Papp Győző: Az Öreg és a Mágus. Futtball-láz Győrben (94)

Rubicon 2023/1

Gazdasági hadviselés

A hónap témája – Blokádok, szankciók

 • Tóth Norbert: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban (4)
 • Hahner Péter: Napóleon kontinentális blokádja (12)
 • Nánay Mihály: Nagy röfögés a határon. Az Osztrák-Magyar Monarchia és Szerbia sertésháborúja (22)
 • Borhegyi Péter: Az olasz-etióp háború. Az első nemzetközi gazdasági szankció egy háborút indító országgal szemben (28)
 • Magyarics Tamás: A kölcsönbérleti program. Az USA gazdasági segítségnyújtása Nagy-Britanniának és a Szovjetúniónak a második világháború alatt (32)
 • Búr Gábor: Dél-Afrika. Hosszú távon működő szankciók (40)
 • Csoma Mózes: Szemben a világgal. Nemzetközi büntetőintézkedések és autarkia (48)

Nagyító alatt – Titkosszolgálat, állambiztonság

 • Kovács Tamás: Titkosszolgálatok a II. világháború időszakában (54)
 • Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Erőszaktechnikák. I. Rákosi-korszak – Kényszervallatás. II. Rákosi-korszak – Állambiztonsági pszichiátria (64)
 • Cseh Gergő Bendegúz: Trezorból levéltár. Titkosszolgálati iratok 1990 előtt és után (68)
 • Vörös Géza: Állambiztonsági munka a Kádár-korban. A politikai rendőrség hálózaton kívüli információszerző eszközei (76)

Rubicon 2021/9

Szálasi és a nyilasok

Nagyító alatt

 • Máthé Áron: Eretnek marxisták, antiszemita akarnokok. Nyilaskeresztesek (4)
 • Paksy Zoltán: Szálasi. Egy politikai pálya anatómiája (22)
 • Kovács Tamás: Nyilasok és a rendőrség (34)

Dosszié – Román megszállás

 • Perczel Olivér: Román megszállás. Az Alföld és a Duna-Tisza köze, 1919-1920 (46)
 • Erdész Ádám: 11 hónap. Román megszállás Békés megyében (58)
 • Perger Gyula: Győr román megszállása (66)
 • Majdán János: Román rekvirálás. A magyar vasúti hálózat kifosztása, 1919-1921
 • Ez is a románok zsákmánya lett. A magyar király udvari vonata (Közreadja: Rácz Árpád) (78)
 • Máthé Áron: Hetvenkedő katona vagy dörzsölt ügynök? Rátz Kálmán. Egy bizarr életút tanulságai (82)