Valóság 2022/7

 • Karikó Sándor: A covid-19 filozófiai tanulságai (1)

Századok

 • M. Takács Péter: Demokrácia és képviselet Hans Kelsen és Carl Schmitt államelméletében (10)
 • Lengyel Emese: Adalékok a magyar operett történetéhez: Buttykay Ákos (1871-1935) operettművészete (26)

Műhely

 • Jakabffy Éva: „A filozófia 1900-as pillanata” Zalai Béla és William James gondolatainak tükrében (2. rész) (31)

„Mélyebb barázdát húzni..” –

 • Zene a keresztény egyházban (56)
 • Kovács Szilárd Ferenc: Műfajok exportja és importja egy a keresztény felekezeti határokat átívelő egyházzenei praxisban (57)
 • Mezei János: Az egyházzene-oktatás örök kérdései, avagy énekes iskolás képzés ma Magyarországon (repertoár és módszer a Budapesti Énekes Iskolában) (68)
 • Fehér Anikó: Aranymiatyánk (74)
 • Bednarik Anasztázia: Egy váci egyházzenész a 20. században – Kisfaludy Pikéthy Tibor (1884-1972) (84)
 • Dékány András György: Az új magyar miseordinárium-gyűjtemény bemutatása és történeti előzményei (91)
 • Török Máté, Heinczinger Miklós: „Sunt lacrimae rerum” – Van a tárgyaknak könnyük. A költeményekben található szakralitás és az énekelt vers közötti kapocs a Misztrál együttesben (109)

Napló

 • Paár Ádám: Rablók demokráciája (112)

Külföldi folyóiratokból

 • Irene Fattacciu: A csokoládé útja (116)
 • Martin Helg: „Havasországnak” nevezték, és a svájci nők után futkostak (121)
 • Eman Abusidu: Palesztinok Chilében (125)
 • Zanny Minton Beddoes: Testbeszéd a pandémia utáni munkahelyeken (127)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (25, 108)