Belügyi Szemle 2023/5

 • Előszó (739)

Tanulmányok

 • Gál István László: Dogmatikai problémák a pénzmosás hatályos magyar szabályozásával kapcsolatban (741)
 • Polt Péter: A saját pénzmosás dogmatikai kérdései (765)
 • Dános Valér: A pénzmosás megjelenésének feltételei a hazai szervezett bűnözés elemei között az 1980-as évek elején (779)
 • Herke Csongor: A letartóztatottakra vonatkozó büntetőjogi és idegenrendészeti szabályok, különös tekintettel a harmadik országbeli állampolgárságú terheltekre (797)
 • Erdős Ákos: A szintetikus katinon-származékok hatásai: irodalmi áttekintés (827)
 • Kovács István: A nemzetközi szervezett bűnözés statisztika elemzése a SOCTA és Eurostat rendszerekben (849)
 • Nagy Zoltán: A nem pénzügyi szolgáltatók a pénzmosás elleni intézményrendszerben (867)
 • Zéman Zoltán, Hegedűs Mihály: Pénzmosás mint negatív gazdasági tényező az Európai Unióban (885)
 • Jacsó Judit: A pénzmosás elleni fellépés uniós dimenziói – a büntetőjogi szabályozás reformja Németországban (905)

Könyvismertetés

 • Szabó Csaba, Krenner József: Antikorrupció MIT Esszenciális Tudás Sorozat (921)

Interjú

 • Fazekas-Pátyodi Szandra, Németh Viktor: „A minőséghez ragaszkodni kell” Interjú Dr. Gál István Lászlóval, a PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárával, az NKE HHK Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék egyetemi tanárával (927)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Rubicon 2021/7

Lengyelország

 • Szabados György: Megszentelt kötelékek. Árpádok és Piastok. A lengyel-magyar kapcsolatok első századai (4)
 • Katarzyna Grynienko, Agnieszka Kowalska, Rafal Panfil, Bartosz Skop, Bogusz Wasik: Malbork vára. Egy erőd ezer arca (12)
 • Pósán László: A grünwaldi csata. A Német Lovagrend és Lengyelország összecsapása, 1410 (24)
 • Slawomir Majoch: Wawel. A lengyel Akropolisz (32)
 • Papp Júlia: II. Zsigmond Ágost lengyel királyfi páncélja (42)
 • Szende László: A Jagelló-ház. Egy ízig-vérig közép-európai dinasztia (46)
 • Gebei Sándor: A Fenséges Köztársaság. Najjasniejsza Rzeczpospolita (56)
 • Kármán Gábor: Nyomás alatt. A Lengyel-Litván Unió hatalmi státuszának megrendülése a 17. század első felében (64)
 • Hahner Péter: Lengyelország felosztásai (72)
 • Hahner Péter: A Varsói Hercegség (84)
 • Kovács István: Véráldozat a jövőért. A lengyel ép szabadságharcai – 1830-31, 1863-64. Benne: A lengyel Himnusz szerzője Magyarországon (92)
 • Rosonczy Ildikó: Az Orosz Birodalom lengyelképe (100)
 • Hermann Róbert: Bem apó (102)
 • Rosonczy-Kovács Mihály: „A ti szabadságotokért, s a mienkért.” Egy lengyel és egy olasz napiparancs az 1848-49-es szabadságharc végnapjaiból (114)
 • Lagzi István: Evakuáció. Lengyel katonák Franciaországba menekítése. 1939. október – 1940. június (118)
 • Dawid Golik: A Honi Hadsereg (124)
 • Jerzy Snopek: Hős és mártír. Witold Pilecki (128)
 • Wojciech Frazik: Waclaw Felczak (130)

Acta Humana 2020/2

Tanulmányok

 • Ujházi Lóránd: Az irgalmas szeretet és a karitász jelentősége az egyház hármas – kormányzati, megszentelő és tanító – küldetésében (7)
 • Simicskó István: A világjárvány és a hibrid hadviselés egyes összefüggései az álhíresztelések terjedésének tükrében (31)
 • Horváth Anett: Anomáliák a hazai pártok pénzügyi ellenőrzésében (43)
 • Kovács István: A prostitúció megítélése a résztvevők szemével (53)

Recenziók

 • Balogh Elemér: Rendhagyó könyvismertetés a Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról című kötetről (75)
 • Szikora Tamás: Recenzió Koltay András Az új média és a szólásszabadság. A nyilvánosság alkotmányos alapjainak újragondolása című könyvéről (81)

Figyelő

 • Berkes Bálint: A Kúria gyakorlatából (87)
 • Lehóczki Balázs: A röszkei tranzitzónában elhelyezett nemzetközi védelmet kérelmezőknek és kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgároknak a helyzete az uniós jog alapján (97)
 • Szabó Attila: Az Alkotmánybíróság fontosabb döntései 2020. január 1-je és június 15-e között (105)