Magyar Tudomány 2023/12

Magyar Nobel-díjasok, 2023

 • Duda Ernő: A hírvivő célba ért (1485)
 • Jakab Ferenc: A sikerhez vezető út tudással, kitartással és elhivatottsággal van kikövezve – Karikó Katalin Magyarország első női Nobel-díjasa (1492)
 • Varjú Katalin, Dombi Péter, Szabó Gábor: Nobel-díj az attofizikáért (1502)

Tudósfórum

2023. szeptember 19.

 • Freund Tamás elnöki köszöntőbeszéde a 2023. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak átadásán (1507)

2023. szeptember 19.

 • Tulassay Tivadar megnyitóbeszéde a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak átadásának ünnepi ülésén (1510)

2023. szeptember 19.

 • Erdei Anna zárszava a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak átadásán (1513)

Tematikus összeállítás • Fiatal Kutatók Akadémiája: A fiatal kutatók helyzete és képviselete Magyarországon • Hungarian Young Academy: The Situation and Representation of Early-Career Researchers in Hungary

Vendégszerkesztők: Kecskés Gábor, Solymosi Katalin, Wilhelm Imola

 • Kecskés Gábor, Solymosi Katalin, Wilhelm Imola: Köszöntő – vendégszerkesztői előszó (1515)
 • Solymosi Katalin: „Fiatal Akadémiák” – a fiatal kutatók részvétele a tudománypolitikában (1517)
 • Máté Ágnes: A kezdetek: anekdotikus elbeszélés a Fiatal Kutatók Akadémiájának megalakulásáról (1522)
 • Németh Brigitta, Munkácsy Balázs, Vida Zsófia Viktória, Fröhlich Georgina, Hatvani István Gábor, Tóth György, Solymosi Katalin, Máté Ágnes, Lőrincz László, Lengyel Balázs: A kezdetek: anekdotikus elbeszélés a Fiatal Kutatók Akadémiájának megalakulásáról (1529)
 • Wilhelm Imola, Dékány Éva, Hatvani István Gábor, Fröhlich Georgina, Micskei Zoltán, Pach Péter Pál, Toldy Andrea, Solymosi Katalin, Szentgáli-Tóth Boldizsár, Lengyel Balázs: A Fiatal Kutatók Akadémiájának javaslatai a magyarországi fiatal kutatók helyzetének javítására (1544)
 • Hartmann Bálint, Bálint Erika, Kovács Karolina Eszter: z ösztöndíjak és támogatások szerepe a fiatal kutatói életpálya során (1566)

Tanulmányok

 • Hetényi György: Valljuk be, mennyi mindent nem tudunk… A szarvasi földrengésekről (1575)
 • Kosztolányi György: Egy tudományág transzdiszciplináris evolúciója: klinikai genetika (1581)

Megemlékezés

 • Vékás Lajos: In memoriam Sólyom László (1942-2023) (1591)
 • Lindner Ernő: Nemzetközileg elismert tudós, egyetemi tanár, tudományszervező, politikus, generációk példaképe: 100 éve született Pungor Ernő (1594)
 • Horváth József: Emlékezés az 50 éve elhunyt Ubrizsy Gábor akadémikusra, a tudomány, a művészet és az iskolateremtés professzorára (1601)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Tibori Theodosia Timea: Izsák Éva, Szabó Pál (szerkesztők): Budapest 150 Tanulmányok a főváros jubileumára (1605)
 • L. Juhász Ilona: Kontra Miklós, Morvai Tünde (szerkesztők): DOMUS 25 (1608)

Kitekintés 2023/12

 • Gimes Júlia gondozásában (1611)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2021/11

Tematikus összeállítás • Az egyetem feladatáról. Összefoglaló az MTA fórumán megjelent írásokról és véleményekről • The Role of Universities. A Summary of the Articles and Comments from the Forum of the Hungarian Academy of Sciences

Vendégszerkesztő: Kollár László

 • Kollár László, Borhy László, Erdei Anna, Hudecz Ferenc, Kosztolányi György, Pléh Csaba, Török Péter, Vékás Lajos: Bevezető (1419)
 • Kollár László: Gondolatok az egyetemekről és a kutatásról (1426)
 • Patkós András: Az akadémiai kiválóság igazi letéteményesei (1432)
 • Kiss L. László, Török Péter: Gondolatok az egyetemi életpályáról, előmenetelről és minősítésről (1438)
 • Keszei Ernő: A bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség célja és értelme (1446)
 • Gselmann Eszter, Solymosi Katalin: A felsőoktatás diverzitásának növeléséhez alapvető szemléletváltásra van szükség (1451)
 • Halász Gábor: A tanulás és tanítás minősége és eredményessége az egyetemeken (1477)
 • Molnár Gyöngyvér: Az IKT szerepe a felsőoktatás megújításában (1488)
 • Bódis József: Egyetem működtetése, összefoglalás a különböző típusokról, lehetőségek, kihívások (1502)

Tanulmányok

 • Németh Tamás, Mócsai Attila: A neutrofil granulociták új szerepekben (1509)
 • Jánosi András: A szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásának és prognózisának változása. Magyarországon az elmúlt ötven évben (1970–2020) (1519)
 • Sólyom Jenő: Fizikusok az állambiztonsági szolgálatok célkeresztjében és hálójában. II. rész (1528)

Ki a tudós?

 • Pelle Anita: Európai gazdasági integrációs kutatások válságok, Brexit és világjárvány idején (1538)

Könyvszemle

 • Sipos Júlia gondozásában
 • Ralitsa Savova: A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés vidéken (1543)
 • Lara Scaglia: Az emberről alkotott fogalmak változása a késő felvilágosodástól a kora romantikáig (1546)
 • Keller Krisztina: A márkanevek világa (1549)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1552)

Elektronikusan elérhető itt.