Századok 2021/4

Tanulmányok

 • Bálint Csanád: A „kettős honfoglalás” tételeiről (693)
 • Somogyi Szilvia: Az esztergomi egyházmegyek késő középkori zsinati tevékenységéről és zsinati könyvéről (725)
 • Kenyeres István: A fiskális-katonai állam kezdetei Európában a 16. század első felében (761)
 • Szabados János: A Rákócziak Erdélye egy budai renegát tolmács és kém, Hans Caspar tevékenységének tükrében (1630-1660) (783)
 • Erdődy Gábor: A modern polgári nemzetté válás eltérő útjai. A magyar és a belga fejlődés hasonlóságai és különbségei 1825-1848/49 (811)
 • Csatári Bence: A rendszerváltás és az ahhoz vezető út az Országos Rendező Iroda történetében (843)

In Memoriam

 • Csorba László: Gergely András (1946-2021) (883)

Történeti irodalom

 • Ugry Bálint: Kádár Zsófia: Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században. A pozsonyi, győri és soproni kollégiumok (887)
 • Szokola László: Tomas Homola: Na vzostupe moci. Zahranicna politika Mateja Korvína s stredeeurópskom priestore v rokoch 1458-1471 (889)
 • Kökényesi Zsolt: Nagy János: Rendi ellenzék és kormánypárt az 1751. évi országgyűlésen (891)
 • Vörös Boldizsár: Donáth Péter: Pedagógusok az 1918-1919. évi politikai forgószélben. Tanítóképzők a forradalmak, az idegen megszállás és az ellenforradalmi számonkérés idején (894)
 • Hatos Pál: Révész Tamás: Nem akartak katonát látni? A magyar állam és hadserege 1918-19-ben (897)
 • Csibi Norbert: Fazekas Csaba (szerk.): Válogatás Prohászka Ottokár közszerepléseiből, 1919-1927 (Cikkek, interjúk, beszédek) (900)
 • Horváth Gergely Krisztián: Somorjai Ádám (s. a. r., előszó és jegyz.): Hets János Aurelián OSB naplója, 1939-1945 (904)
 • Sárándi Tamás: Berekméri Árpád Róbert, Nemes Gyula: „Becsülettel viselje!” Maros-Torda vármegye vitézeinek albuma (1940-1944) (907)
 • E számunk munkatársai (911)

Századok 2021/2

Vidéki társadalom és percepciói a 18-20. században

 • Horváth Gergely Krisztián: Előhang (231)
 • Petrás Éva: „Nyeregben” a vidék. Közelítések a reformkori politikai elit idő- és térszemléletének változásához (233)
 • Mikle György: Nagybirtok és vidéki társadalom az „Elbától keletre”. Vitarkérdések a nemzetközi szakirodalomban (247)
 • Tompa László: A szerződéses jobbágyság rendszerének regionális mintázatai. Hat vármegye gyakorlatának összehasonlítása (263)
 • Demeter Gábor, Szilágyi Adrienn, Túri Zoltán: Földminőség, nemesi érdekérvényesítés, jövedelmezőség a Tiszántúl déli részén a 18-19. században (285)
 • Szulovszky János: A magyarországi városok életvilága a foglalkozások tükrében 1892-ben (317)
 • Jankó Ferenc: Változó földrajzi nézőpontok: Burgenland és Nyugat-Magyarország az első világháború előtt és után (353)

Tanulmányok

 • Haraszti Szabó Péter: A magyar káptalanok vezető méltóságainak peregrinációja a Zsigmond-korban (371)
 • Kökényesi Zsolt: Az érvényesülés útján. Az Udvari Kamara magyar tisztségviselői a 18. században (395)

Történeti irodalom

 • Szaszkó Elek: Kádas István: A megye emberei. A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329-1545) (437)
 • Tóth Tibor: Oross András: EUrópa GÉNiusza. Savoyai Eugén élete és kora (1663-1736) (440)
 • Kincses Katalin Mária: Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején (443)
 • Fiziker Róbert: Ernst Bruckmüller: Österreichische Geschichte. Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart (444)
 • Slachta Krisztina: Petrás Éva: Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei (447)
 • Valuch Tibor: Michael Jürgen Schatzl: Der Griff nach der Zeit. Perioden, Charakteristika, Motive und Interessen österreichischer Arbeitspolitik 1945-2018 (450)
 • Scheibner Tamás: Babus Antal, Müller Gabriella, Seres Attila (szerk.): Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika az hruscsovi korszakban. Orosz levéltári iratok, 1953-1964. I. kötet (1953-1957) (453)
 • E számunk munkatársai ( 457)