Statisztikai Szemle 2022/2

Tanulmányok

 • Kmetty Zoltán: Szóbeágyazási vektortérmodellek társadalomtudományi alkalmazása (105)
 • Illéssy Miklós, Huszár Ákos: Technológiai fejlődés és munkaerőpiac: hogyan hat az automatizáció a munkahelyekre Magyarországon? (137)

Műhely

 • Medvegyev Péter: A gammaeloszlás néhány tulajdonsága (162)

Száz év a statisztika szolgálatában

 • Máténé Bella Klaudia, Ritzlné Kazimir Ildikó, Anwar Klára, Cseh Tímea: A rövid távú gazdaságstatisztikák története: a „gazdasági jelzőtáblától” a negyedéves szektorszámláig (167)

Fórum

 • Hírek, események (204)
 • Kiadók ajánlata (207)

***

A szám elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2021/4

Pártok – kampányok

 • Patkós Veronika, Papp Zsófia: A negatív kampány makroszintű meghatározói Európában (7)
 • Kmetty Zoltán, Szabó Andrea: Út a Fideszhez. Politikai szocializációs utak a pártválasztáshoz a magyar egyetemisták körében (29)

Populizmusok

 • Böcskei Balázs: Kormányzó populizmus – A Fidesz ellenség- és identitáskontsruáló populizmusa (61)
 • Metz Rudolf: A jó, a rossz és a csúf populista vezető. Vizsgálható-e a populizmus karizmatikus kapcsolatként? (81)

Kitekintő

 • Bretter Zoltán: Carl Schmitt – Az illiberális demokrácia kottája (109)

Recenzió

 • Balázs Zoltán: Bátorság a politikában (Courage in Politics. Edited by: Ferenc Bódi, Andrea Ragusa, Ralitsa Savova. Pisa, Pacini, 2020.) (131)
 • Könyvfigyelő (135)
 • Abstracts (139)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2021/2

Kína

 • Révész Ágota: A koronavírus értelmezési kerete a kínai belföldi médiában – és kínai elképzelések egy új világrendről (7)

Hírek

 • Gálik Mihály: Gödörben. Esszé a hírmédiáról (29)
 • Stumpf Péter Bence, Szekeres Tamás, Merkovity Norbert: Migránsok félidőben. Figyelemmaximalizálás és a politikai hírek keretezése a FIFA labdarúgó-világbajnokság alatt (39)
 • Szabolcsi Zsolt: A reklámok közé bújtatott politikai narratívák. Az MTVA által gyártott villámhírek és a 6 órai hírek tartalomelemzése (53)
 • Katona Eszter, Kmetty Zoltán, Németh Renáta: A korrupció hazai online médiareprezentációjának vizsgálata természetes nyelvfeldolgozással (69)

Történelem

 • Sükösd Miklós: A cenzúra: gondolatgyilkosság. Táncsics Mihály a sajtószabadságról és a társadalmi nyilvánosságról (91)
 • Sebestyén Attila: Advokáció saját újsággal. Egy 20. század eleji magyar kávés érdekképviseleti szaklap néhány tanulsága nyilvánosságelméleti megvilágításban (105)
 • Takács Róbert: „A jó tanuló felel” – a magyar külpolitika a Helsinki utáni nemzetközi sajtó- és információs vitákban (1975–1983) II. Belgrádtól Madridig (119)

Új média

 • Horváth Dorka: Az interaktív könyv mint hibrid médium (133)

Kritika

 • Szeidl Orsolya: Hogyan uraljuk a médiát? – Marco Morini Lessons From Trump’s Political Communication – How to Dominate the Media Environment című könyvéről (145)
 • Jele Ágnes: Mi a magyar politikai kommunikáció? Kiss Balázs (szerk.) A szavakon túl. Politikai kommunikáció Magyarországon 1990-2015 című könyvéről (147)
 • Jele Ágnes: Politikus megosztaná. Bene Márton Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon című könyvéről (149)

Szociológiai Szemle 2020/1

Tanulmányok

 • Tamáska Máté: Gondolatok az építészetszociológia és a szociológia viszonyáról
 • Csoba Judit, Sipos Flórián: A szociális földprogram, a közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezetek működésének jellemzői hátrányos helyzetű kistelepüléseken
 • Németh Renáta, Katona Eszter Rita, Kmetty Zoltán: Az automatizált szövegelemzés perspektivája a társadalomtudományokban
 • Gárdos Judit: Normativitás a szociológiában a magyarországi előítélet-kutatások példáján
 • Harcsa István: Gondolatok a hazai ifjúságkutatás múltjáról és jelenéről

Szak-ma – Aktualitások, közélet, vita

 • Nagy Ádám, Fekete Mariann: Megszólal-e az új csendes generáció?
 • Székely Levente: A generációs elméletek értelméről
 • Krémer Balázs: Vajon az új generáció sajátja-e az, hogy „csendes”?
 • Keller Márkus: Modell ÉS különút – recenzió

Elektronikus formában elérhető itt.