Európai Jog 2022/6

  • Serák István: Nemzetközi kereskedelmi ügyekre szakosított bírósági fórumok – a választottbírósági eljárás alternatívája rendes bíróságokon? (1)
  • Kecskés András, Halász Vendel: A felelős társaságirányítási jog európai látképe (8)
  • Gyurán Ildikó, Lele Zsófia, Pártay-Czap Sarolta: A kereshetőségi jog a közigazgatási perekben az európai és nemzeti normák alapján (18)
  • Juhász Eszter, Kincses Attila, Samodai András, Tóth András: Joghatósági dilemmák a kárfogalommal összefüggésben (28)
  • Tarkó Áron: Kitekintés a rendőri misszióra az elmúlt évtizedekben Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában (40)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2020/6

Vezértanulmány

  • Kovács Bálint, Völcsey Balázs: Meddig terjed az uniós jog hatóköre? Az ultra vires kontroll kérdése a német alkotmánybírósági gyakorlatban (1)

Európai jogi fórum

  • Németh Zoltán, Szilágyi András: Mediáció a gazdasági ügyekben – hatékonyság, proaktivitás, gazdaságosság (8)

Jogharmonizáció

  • Szabó Péter: Az uniós jog határai a magyar Alkotmánybíróság legfrissebb döntéseinek tükrében (16)
  • Kincses Attila, Lupóczné Krammer Edit: A külföldi székhelyű gépjármű-felelősségbiztosító kárképviselőjének és kézbesítési megbízottjának jogköre (24)

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

  • Bertaldó András: Szabadság vagy biztonság? Videómegfigyelő rendszerek a C-708/18. számú ítélet tükrében (33)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.