Magyar Tudomány 2023/10

Tematikus összeállítás:  Globalizáció a múltban és a jelenben

Vendégszerkesztő: Tomka Béla

 • Tomka Béla: Bevezetés: a globalizáció a közbeszédben és a tudományban (1217)
 • Tomka Béla: Globalizáció: megjelenési formák, szakaszok és determinánsok (1223)
 • Bayer József: A világrend változása és a globalizáció (1235)
 • Bencsik Péter: A 20. századi magyar határrezsim változásai: globalizációs és territorializációs hullámok hatása (1245)
 • Keller Márkus: A városi lakhatás globális mintái (1254)
 • Győrffy Dóra: Globalizáció a gazdaságban: Magyarország pozíciója a globális értékláncokban (1263)

Tanulmányok

 • Pléh Csaba: A tudások feszültségei a megismerő emberben. A modern pszichológia hozzászólása a tudományos világnézet vitáihoz (1274)
 • Sólyom Jenő: Két választás Magyarországon – és ami közben történt II. rész. Az akadémiai tagválasztások pártirányításának fokozatos lazulása az 1956-os forradalom leverése utáni évektől annak megszűntéig, 1985-ig (1287)

Megemlékezés

 • Frank Tibor 1948-2022 (1305)
 • Zsoldos Attila: In memoriam Frank Tibor (1307)
 • Hudecz Ferenc: Beszéd Frank Tibor temetésén (1217)
 • Lojkó Miklós: Temetési beszéd (1314)
 • Hunyady György: Nekrológ (1317)
 • Bollobás Enikő: Frank Tibor emlékezete (1319)
 • Borhi László: Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére (1323)
 • Hunyady György: Emlékezés Frank Tibor történész-akadémikusra posztumusz kötetének örvén (1325)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Botos Katalin: Andrea Komlosy: Work: The last 1,000 Years. A munka elmúlt ezer éve (1332)
 • Kalafatics Zsuzsanna: Сдвиги. Узоры прозы Nабокоvа A nabokovi próza mintázatai (1336)
 • Berta Péter: Antropológia – Gondolkodás – Alkotás „Gyakorlatias bennfentesség” – Köszöntőkötet a 70 éves A. Gergely András tiszteletére (1339)
 • Bozó László: Faragó Tibor: Planetáris környezetünk veszélyeztetése és megmentése (1342)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1344)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Korall 2022/88

Építészet – képzőművészet – társadalom

 • Pilkhoffer Mónika: A Magyar Mérnök- és Építész Egylet tagsága a dualizmus korában (5)
 • Bárdi Sára: Harc a hátországért: a 40-es évek két propagandakiállítása (33)
 • Lantos Edit: A magyar építészek és az „imperialista nyugat dekadens építészetének romboló hatása” 1945 és 1958 között (58)
 • Wettstein Domonkos: Építészek és nyaralók. A szakmagyakorlás átalakuló formái a Balaton-parton a hatvanas és a nyolcvanas évek között (79)
 • Szijártó Zsolt: Budapest és Nyugat-Berlin: lakások, nyilvános terek, szubkulturális közösségek. Soskuti Tibor 1980-as és 1990-es évekbeli fényképeiről (100)
 • Keller Márkus: Állami elvárások. A hivatalos állami statisztika és a társadalom megismerése a szocialista időszakban (123)

Fórum

 • Z. Karvalics László: A történelem párhuzamos tudományai: a kölcsönös érzékenyítés és újratalálkozás esélyeiről. Zoltán Boldizsár Simon: History in Times uf Unprecedented Change: A Theory for the 21st Century (139)

Könyvek

 • Kőrösi Boglárka: Judin, Hilton: Architecture, State Modernism and Cultural Nationalism in the Apartheid Capital (152)
 • Szabó Róbert Károly: Megélt sztereotípia? Józsefváros (roma) identitása 1990 után György Eszter: Köztes terek. A rendszerváltás utáni nyócker identitása (157)
 • Erdélyi Virág: Gyimesi Emese: Szendrey Júlia irodalmi pályafutása. Társadalomtörténeti kontexusok (164)
 • Harlov-Csortán Melinda: Tamáska Máté, Szolnoki Ferenc (szerk.): Kockaház. A 20. század vidéki háztípusa (169)
 • Szerzőink (174)
 • Contents (176)
 • Abstracts (178)

Szociológiai Szemle 2020/1

Tanulmányok

 • Tamáska Máté: Gondolatok az építészetszociológia és a szociológia viszonyáról
 • Csoba Judit, Sipos Flórián: A szociális földprogram, a közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezetek működésének jellemzői hátrányos helyzetű kistelepüléseken
 • Németh Renáta, Katona Eszter Rita, Kmetty Zoltán: Az automatizált szövegelemzés perspektivája a társadalomtudományokban
 • Gárdos Judit: Normativitás a szociológiában a magyarországi előítélet-kutatások példáján
 • Harcsa István: Gondolatok a hazai ifjúságkutatás múltjáról és jelenéről

Szak-ma – Aktualitások, közélet, vita

 • Nagy Ádám, Fekete Mariann: Megszólal-e az új csendes generáció?
 • Székely Levente: A generációs elméletek értelméről
 • Krémer Balázs: Vajon az új generáció sajátja-e az, hogy „csendes”?
 • Keller Márkus: Modell ÉS különút – recenzió

Elektronikus formában elérhető itt.